Veldvalorisatie Sentinel satellietbeeldenbepaling C-vastlegging

Veldvalorisatie Sentinel satellietbeeldenbepaling C-vastlegging

Veldvalorisatie Sentinel satellietbeeldenbepaling C-vastlegging

2021

Beschrijving project

Probleem

Een gevalideerde berekening van het organisch stofgehalte in de bodem (bouwvoor) op basis van (gratis) satelietdata zou meer duidelijkheid kunnen geven én de drempel verlagen om (plaats specifieke) maatregelen te treffen ter verhoging van het organisch stofgehalte. Daarnaast zou met deze methode ook relatief eenvoudig het OS-verloop over de afgelopen jaren in beeld gebracht kunnen worden. Het monitoren van dit verloop is een relevant knelpunt bij het opstellen van nieuwe verdienmodellen, bijvoorbeeld met carbon credits.

Als deze nieuwe meetmethode slaagt, dan hoeft men niet het veld in of te wachten op de juiste omstandigheden om een meting te verrichten (zoals met de huidige bodemscans). Met deze nieuwe techniek kan in kaart gebracht worden welke bodems in Nederland de grootste potentiële opslag voor CO2 vormen.

Aanpak

Belangrijk in dit project is de impact voor het onderwijs. Mbo studenten kunnen samen met hbo en universitaire studenten leren op hun eigen niveau over een gezamenlijk thema, waar ze allemaal binnen hun opleiding iets over moeten leren.

Door deel uit te maken van een projectteam als deze gaat het onderwerp voor studenten veel meer leven. Het gaat van ‘nice to know’ naar ‘need to know’ omdat het echt wordt. Dus met zo’n project creëer je op een ongedwongen, natuurlijke manier een hybride leeromgeving tussen bedrijven mbo, hbo en wo. Dat is uniek en inspirerend.

Verwacht resultaat

•            Inspiratie dag

•            MBO stage opdracht voor staigaires van opleiding plantenteelt

•            Hbo onderzoeksopdracht binnen minor ‘vitale bodem’.

•            WO Bachelor project bodemmonsters en analyse

•            Kennisdeeldag opbrengst veldvalidatie Sentinel beelden

Publicaties

Inmiddels zijn enkele publicaties verschenen. Deze kunt u hieronder downloaden.

Het nemen van een bodemmonster gaat als volgt:

Algemene informatie

Projectleider
Karin Pepers Aeres Hogeschool Almere Dronten

Contactpersoon
Roos van Maanen – Amsterdam Green Campus

r.vanmaanen@uva.nl

06 – 41 06 56 41

Opdrachtgever

Partners