Valorisatie van reststromen van groente en fruit

Valorisatie van reststromen van groente en fruit

Valorisatie van reststromen van groente en fruit

03/09/2018 – 03/07/2021

Beschrijving project

Probleem

Bij de teelt en de verwerking van witte kool, paprika, broccoli en tomaten en dergelijke, ontstaan reststromen die niet verwerkt kunnen worden in de voedselketen. Van de groente- en fruitteelt komt 33% niet in de mond van de consument terecht. De innovatieve uitdaging van dit project is om deze reststromen op te waarderen en door te vertalen naar een verdienmodel in plaats van een verliespost voor de teler.

Aanpak

  1. Het fermentatief opwaarderen van verschillende groentemixen op lab- en pilotschaal.
  2. Het valoriseren van het water dat vrijkomt uit het opwerkingsproces.
  3. Het maken van een businesscase vanuit het oogpunt van de mogelijkheid van coöperatieve verwaarding en vanuit het perspectief van de teler.

Resultaat

Het project heeft een geoctrooieerd proces opgeleverd  voor het fermenteren van snijresten van groenten uitgetest op labschaal en op pilotschaal (100kg). Het product met een uitgewerkte Product Specification Sheet is als gevriesdroogd poeder aangeboden aan marktpartijen zoals Euroma en uitgetest in vegetarische burgers. Met een bruto marge van zo’n 3€ per kg is sprake van een positieve business case.  De publicatie naar de sector heeft plaats gevonden via Greenport Noord-Holland Noord. Het business model is weergegeven in het Businessplan coöperatie QuisQuiliae en in een uitgewerkt canvasmodel. Beide modellen zullen zich verder in de praktijk moeten bewijzen wanneer een ondernemer deze manier van werken oppakt. Dat is niet de opdracht binnen deze POP-3.

Partners

Wageningen University & Research (WUR)
Universiteit van Amsterdam (UvA)
AERES Hogeschool
G.Kramer & Zonen B.V.
Barendse-DC II B.V.
GreenPort Noord-Holland Noord
Oterap B.V.

Publicaties

Algemeen

Roos van Maanen –  Amsterdam Green Campus

Contactgegevens

T: 06 – 41 06 56 41

r.vanmaanen@uva.nl

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland”.