Valorisatie van reststromen van groente en fruit

Valorisatie van reststromen van groente en fruit

03/09/2018 – 03/07/2021

Beschrijving project

Probleem

Bij de teelt en de verwerking van witte kool, paprika, broccoli en tomaten en dergelijke, ontstaan reststromen die niet verwerkt kunnen worden in de voedselketen. Van de groente- en fruitteelt komt 33% niet in de mond van de consument terecht. De innovatieve uitdaging van dit project is om deze reststromen op te waarderen en door te vertalen naar een verdienmodel in plaats van een verliespost voor de teler.

Aanpak

  1. Het fermentatief opwaarderen van verschillende groentemixen op lab- en pilotschaal.
  2. Het valoriseren van het water dat vrijkomt uit het opwerkingsproces.
  3. Het maken van een businesscase vanuit het oogpunt van de mogelijkheid van coöperatieve verwaarding en vanuit het perspectief van de teler.

Verwacht resultaat

  • Een productieproces voor fermentatief verrijkte groentemengsels op pilotschaal.
  • Een productieproces voor opwaardering van restwater op lab- en pilotschaal.
  • Productmonsters met een uitgewerkt product specificatie blad, geschikt voor het uitvoeren van marktonderzoek.
  • De product marktverkenning voert tot een indicatie van de verkoopprijs van de innovatie.
  • In dit project willen we aannemelijk maken dat gemengde reststromen van groente kunnen worden opgewerkt tot producten met een hogere toegevoegde waarde.

Partners

Wageningen University & Research (WUR)
Universiteit van Amsterdam (UvA)
AERES Hogeschool
G.Kramer & Zonen B.V.
Barendse-DC II B.V.
GreenPort Noord-Holland Noord
Oterap B.V.

Factsheet voor print

Algemeen

Projectleider

Niek Persoon –  Amsterdam Green Campus

Contactgegevens

T: 06 – 467 38 330

Actueel

In nauwe samenwerking met de UvA en WUR zijn allereerst op labschaal de benodigde incubatiecondities voor tomaat, broccoli, witte kool en paprika bepaald. We kiezen voor uiteenlopende groentes om uiteindelijk een robuust proces voor verschillende combinaties van reststromen te kunnen ontwikkelen. De vragen die we moeten beantwoorden zijn niet alleen technologisch van aard maar richten zich ook op applicatie en marktpositionering. Als we een proces op labschaal hebben uitontwikkeld, produceren we voldoende product op pilotschaal om dat vervolgens aan marktpartijen aan te bieden. Daarmee krijgen we beter zicht op markt, commercie en productpositionering.

 

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland”.