Valorisatie van reststromen van groente en fruit

Valorisatie van reststromen van groente en fruit

03/09/2018 – 03/07/2021

Projectleider

Niek Persoon –  Amsterdam Green Campus

Contactgegevens

Niek Persoon

|

Amsterdam Green Campus

T: 06 – 467 38 330

|

Beschrijving project

Probleem

Bij de teelt en de verwerking van witte kool, paprika, broccoli en tomaten en dergelijke, ontstaan reststromen die niet verwerkt kunnen worden in de voedselketen. Van de groente- en fruitteelt komt 33% niet in de mond van de consument terecht. De innovatieve uitdaging van dit project is om deze reststromen op te waarderen en door te vertalen naar een verdienmodel in plaats van een verliespost voor de teler.

Aanpak

  1. Het fermentatief opwaarderen van verschillende groentemixen op lab- en pilotschaal.
  2. Het valoriseren van het water dat vrijkomt uit het opwerkingsproces.
  3. Het maken van een businesscase vanuit het oogpunt van de mogelijkheid van coöperatieve verwaarding en vanuit het perspectief van de teler.

Verwacht resultaat

  • Een productieproces voor fermentatief verrijkte groentemengsels op pilotschaal.
  • Een productieproces voor opwaardering van restwater op lab- en pilotschaal.
  • Productmonsters met een uitgewerkt product specificatie blad, geschikt voor het uitvoeren van marktonderzoek.
  • De product marktverkenning voert tot een indicatie van de verkoopprijs van de innovatie.
  • In dit project willen we aannemelijk maken dat gemengde reststromen van groente kunnen worden opgewerkt tot producten met een hogere toegevoegde waarde.

Partners

Wageningen University & Research (WUR)
Universiteit van Amsterdam (UvA)
AERES Hogeschool
G.Kramer & Zonen B.V.
Barendse-DC II B.V.
GreenPort Noord-Holland Noord
Oterap B.V.

Factsheet voor print

Actueel

Studenten van de Hogeschool doen op dit moment marktonderzoek naar groentepoeders en zijn concreet aan de slag gegaan met het ontwikkelen van groentepoeders van paprika, tomaat, broccoli en witte kool. De eerste resultaten zien er smakelijk uit. 

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland”.