Effect van natuurinclusief bouwen op biodiversiteit in de stad

Effect van natuurinclusief bouwen op biodiversiteit in de stad

Effect van natuurinclusief bouwen op biodiversiteit in de stad

Type

Literatuurstudie en veldwerk

Start

schooljaar 2020-2021

Duur

Minimaal 3 maanden

Opdrachtgever

Amsterdam Green Campus/ Gemeente Amsterdam

Locatie

Amsterdam, Utrecht, Leiden, Almere

Opdracht beschrijving

Onderdeel van dit project is een literatuurstudie over wat er bekend is over het effect van natuurinclusief bouwen op biodiversiteit in de stad.

Daarnaast is er een inventarisatie nodig van huizen, nestkasten, groene daken etc. op van ten minste drie locaties in de stad.

Tot slot is een inventarisatie van planten, vogels, zoogdieren en insecten nodig per locatie.

Locaties kunnen zijn:

  • Oudbouw, bijvoorbeeld de Indische Buurt
  • Nieuwbouw, bijvoorbeeld Oostpoort
  • Natuurinclusieve bouw, bijvoorbeeld de flanken van IJburg

De onderzoeksvraag is:

Wat is het effect van natuurinclusief bouwen op biodiversiteit in de stad?

Mogelijke deelvragen zijn:

Wat zijn geschikte locaties in de stad om biodiversiteit te vergelijken met de mate van natuurinclusieve huizen?

Voor meer info:

Roos van Maanen, Dr | Projectmanager Amsterdam Green Campus

Science Park 904 | kamer C2.221B |1098 XH Amsterdam

m: +31 6 30656518
mail: r.vanmaanen@uva.nl

>
Scrolling Image Frame
>
Scrolling Image Frame