TOSS

TOSS

Project: Putting into Practice Integrated TOols to Select and Produce Safe and Sustainable alternatives for problematic Persistent and Mobile Toxic Substances

Beschrijving project

Probleem

Hoe kunnen we in de toekomst bij de ontwikkeling van nieuwe stoffen de problemen voorkomen zoals we die nu zien met bepaalde stoffen?

PMT-stoffen in zijn algemeenheid zijn problematisch in de watercyclus. Door de persistentie worden de concentraties hoger en hoger zolang ze gebruikt blijven worden, en alles wat mobiel is, is vaak erg lastig om uit het water te halen. Van heel veel pfas zijn er nog geen goede toxiciteitsgegevens, in ieder geval niet openbaar. Daar waar we data hebben zijn ze erg toxisch, en nieuwe informatie leidt telkens weer tot het verder naar beneden bijstellen van veilige concentraties. Omdat er een voorstel ligt voor een generiek verbod op alle pfas in de EU, moeten er alternatieven komen voor die gevallen waar een stof essentieel, onmisbaar is. (tekst door Annemarie van Wezel)

Aanpak

Safe-and-Sustainable-by-Design (SSbD) is een veelbelovende benadering voor ontwerp van nieuwe chemicaliën. Alleen ontbreken momenteel goede tools die helpen bij de selectie van mogelijke SSbD alternatieven die de gewenste en essentiële functie kunnen vervullen in gegeven toepassingen. In dit voorstel richten we ons op alternatieven voor Persistent, Mobiele and Toxische stoffen, die problemen geven in de watercyclus en voor de gezondheid van mens en milieu. Dit TOSS project zal geïntegreerde tools ontwikkelen om alternatieven te selecteren en produceren SSbD, en zal ervaringen in de praktijk opdoen met medewerking van betrokkenen, en zo lessen formuleren voor industrie, onderzoek en beleid. (bron: www.nwo.nl)

Verwacht resultaat

Onderwijs over Urban Green (schriftelijk, beeldmateriaal en practicumopdrachten) voor het mbo en hbo dat als lesmateriaal kan worden gedoceerd door specialisten vanuit onderwijs en industrie in de Startup Village en daarbuiten.

Partners

Universiteit van Amsterdam
Wageningen Universiteit
TU Delft
RIVM
CWTS
Rathenau
VEWIN
VNCI
Croda International

Publicaties

T.z.t. zullen hier publicaties verschijnen.

Algemene informatie

Looptijd:
2024 – 2027

Contactgegevens
Roos van Maanen
T: 06 – 41 06 56 41
r.vanmaanen@uva.nl

Projectleider
UvA IBED