Systeembenadering Urban Green

Project: Systeembenadering Urban Green

01/09/2017 – 01/07/2020

Projectleider

Aeres Hogeschool Almere

Contactgegevens

Roos van Maanen

|

Amsterdam Green Campus

T: 06 – 306 565 18

|

Beschrijving project

Probleem

De stad is in transitie naar een duurzame stad en dat wordt onder andere ingegeven door klimaatverandering en demografie. De urgentie blijkt vooral uit ondergelopen straten en woningen, sterfte van ouderen door oververhitting, longaandoeningen door vervuiling. Nieuwe systemen voor daktuinen, gevels, waterbeheer, luchtkwaliteit en andere vormen van groen in de stad, worden bij studenten onvoldoende onder de aandacht gebracht. De ontwikkelingen gaan snel en het is voor docenten welhaast onmogelijk om de ‘state of the art’ ontwikkelingen te volgen.

Aanpak

  1. 19 bedrijven, kennisinstellingen en scholen vormen een consortium.
  2. Startup Village is de locatie waar de groene testopstellingen gebouwd kunnen worden.
  3. Op deze locatie werken docenten en studenten van verschillende opleidingen integraal aan kennisvragen uit het werkveld op gebied van Urban Green.

Verwacht resultaat

Onderwijs over Urban Green (schriftelijk, beeldmateriaal en practicumopdrachten) voor het mbo en hbo dat als lesmateriaal kan worden gedoceerd door specialisten vanuit onderwijs en industrie in de Startup Village en daarbuiten.

Partners

Green Art Solutions
Universiteit van Amsterdam
AERES Hogeschool
Hogeschool Inholland
Wellant
Clusius
Hogeschool van Amsterdam
Royal Flora Holland
ACE
Den Oudengroep

My Earth
VFA Solutions
Skytree
Nocciolo
Bas van Buren
Joosten Ecodak
Rack Solutions
Retrocent
Rain(a)way

Impressie Kennisdeeldag

Bekijk hier een impressie van de Kennisdeeldag Systeembenadering Urban Green, 3 juli 2018

Factsheet voor print

Publicaties

Inmiddels is een aantal scripties van studenten en andere publicaties verschenen. Deze kunt u opvragen door een mail te sturen naar Roos van Maanen, r.vanmaanen@uva.nl.

Green Interieur

Green Exterieur

Biodiversiteit

Waterkwaliteit

Actueel

Tijdens het project ‘Systeembenadering Urban Green’ zijn er verschillende rapporten van studenten, presentaties van experts, filmpjes en een folder beschikbaar gekomen over dit onderwerp. U kunt ze desgewenst opvragen. Zie hieronder op deze projectpagina.

 

Kennisdeeldag

Dinsdag 2 juli 2019: kennisdeeldag Urban Green

Dit project is met behulp van subsidie van het KCNL gerealiseerd.