Stage of afstudeerproject: Natuur in het Knowledge Mile Park Amsterdam

Stage of afstudeerproject: Natuur in het Knowledge Mile Park Amsterdam

Instapniveau

HBO en WO

Studierichtingen

Biologie en aanverwante studies

Start

19 april

Duur

In overleg

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

Locatie

Amsterdam

Opdracht beschrijving

Het Knowledge Mile Park (KMP) is een grootschalig vergroeningsproject van de Wibaut-as in Amsterdam. Het masterplan Knowledge Mile Park wil van deze grijze, betonnen verkeerscorridor een groene openbare ruimte maken die een gedeelde habitat vormt voor planten, dieren en mensen.

Daarmee sluit het KMP aan bij een trend in veel steden wereldwijd: de vervlechting van natuur en gebouwde omgeving. Doelen zijn o.a. verbetering van biodiversiteit, klimaatadaptatie, toename van doelsoorten, een verbeterd verblijfsklimaat en
daarmee een toename van gezondheid, sociale cohesie, veiligheid
van bewoners en verstigingsklimaat voor bedrijven.

De onderzoeksvraag is:

Het is noodzakelijk inzicht te krijgen in de huidige toestand van soorten, leefomstandigheden en de belemmerende factoren voor vergroting van de biodiversiteit. Er is nog maar weinig bekend over de specifieke toestand van het gebied, veldwerk is dus een wezenlijk onderdeel van dit project. Keuze van doelsoorten kan gedaan worden in samenspraak met de stadsecoloog van Amsterdam. Bij het schrijven van aanbevelingen ter vergroting van de biodiversiteit moet rekening gehouden worden met de mogelijkheden van een dergelijke stedelijke omgeving en met de vele functies die vervuld moeten worden.

Omdat de studenten die dit voorjaar beginnen deel uitmaken van het eerste onderzoeksteam, werken ze ook aan ontwikkeling van de standaard- methode.

Mogelijke deelvragen zijn:

Ten aanzien van de doelsoorten zijn onderzoeksthema’s onder andere:

    • Vaststellen ecologische eisen doelsoorten voor levenscyclus (voedsel, veiligheid, voortplanting, bereik)
    • Meten aanwezigheid eisen
    • Meten stressoren voor doelsoorten
    • Vaststellen werkzaamheid netwerk voor doelsoorten (aanwezigheid metapopulatie, gebufferdheid, etc)

Voor meer info:

Roos van Maanen, Dr | Projectmanager Amsterdam Green Campus

Science Park 904 | kamer C2.221B |1098 XH Amsterdam

m: +31 6 30656518
mail: r.vanmaanen@uva.nl

Of mail direct naar opdrachtgever Bert van de Wiel:

bert.vandewiel@hvhl.nl

KMP2>
Scrolling Image Frame
knowledgemile>
Scrolling Image Frame