Projecten

Amsterdam Green Campus doet projectonderzoek op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie in Noord West Nederland. Hierbij werken we samen met kennisinstellingen, overheden (provincies, gemeenten) en ondernemers. De meeste van onze projecten vallen onder de volgende SDG’s:

Filter projecten op:

  • Alle
  • Afgerond project
  • event
  • Lopend project
  • Symposium

Bean me up!

(proces)technologische en applicatieve ontwikkeling van de veldboonketen

Centrum voor Biotoetsen (C4B)

Een groep van elf bedrijven uit de sierteeltsector heeft zich rondom het thema ziekteresistentie verenigd in het Centrum voor Biotoetsen (C4B).

Veldvalorisatie Sentinel satellietbeeldenbepaling C-vastlegging

Een gevalideerde berekening van het organisch stofgehalte in de bodem (bouwvoor) op basis van (gratis) satelietdata

Duurzame bloemkool: niet onderwerken van vaste mest

Living lab experiment in provincie Noord-Holland

Symposium 2021: Biodiversiteit en de leefomgeving

Het jaarlijks symposium van AGC: 2021

Onderzoek naar de Agrarische sector in Hollands Kroon

Wat heeft de agrarische sector nodig om toekomstbestendig te zijn?

Precisie technologische Ontwikkeling in Pootaardappelen (POP)

Dit POP-project ontwikkelt een systeem dat de teler in staat stelt om zijn teeltopbrengst per strekkende meter in plaats van per hectare vast te stellen.

Next Level Sierteeltveredeling

Samenwerken aan weerbare sierteeltgewassen (POP)

Valorisatie van reststromen van groente en fruit

Reststromen opwaarderen en door te vertalen naar een verdienmodel in plaats van een verliespost voor de teler.

Systeembenadering Urban Green

In het Startup Village werken docenten en studenten van verschillende opleidingen integraal aan kennisvragen uit het werkveld op gebied van Urban Green.