Privacy statement

In dit Privacy statement staat beschreven hoe Amsterdam Green Campus (‘AGC’) jouw persoonsgegevens verwerkt. Dit Privacy statement heeft betrekking op persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt of die wij via onze website verkrijgen.

Wij kunnen dit Privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. De laatste wijzigingen zijn doorgevoerd in Juli 2024.

 1. Over Amsterdam Green Campus

Amsterdam Green Campus is voor de verwerkingen die in dit Privacy statement aan de orde komen de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit houdt in dat Amsterdam Green Campus (hierna: AGC, ‘wij’ of ‘ons’) beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. AGC is verantwoordelijk voor een zorgvuldige en behoorlijke verwerking van jouw persoonsgegevens.

AGC is gevestigd in het Matrix ONE gebouw op Science Park 301, 1098XH Amsterdam. Voor vragen kun je een e-mail sturen naar amsterdamgreencampus@uva.nl.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Dit Privacy statement geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens binnen AGC. AGC verwerkt enkel persoonsgegevens tijdens de werving van nieuwe medewerkers, het organiseren van evenementen en binnen projecten. Ook plaatsen wij (indien nodig na jouw toestemming) cookies.

Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens van deelnemers tijdens evenementen:

 • Naam;
 • telefoonnummer, e-mailadres;
 • organisatie.

Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens van bezoekers van onze websites:

 • websitebezoek en klikgedrag;
 • IP-adres;
 • duur en tijdstip van het bezoek van de website;
 • gebruik van social media.
 1. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening. Ook moeten wij voldoen aan wettelijke verplichtingen waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken.

 • verzenden (per e-mail) van nieuwsbrieven, uitnodigen voor evenementen en overige (noodzakelijke) informatie vanuit AGC;

De door bezoekers van onze websites opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • samenstellen gebruikersstatistieken;
 • beveiligen en verbeteren van onze websites; en
 • verbeteren van onze dienstverlening.
 1. Grondslag van de verwerking

Om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG.

 1. Aan wie verstrekt de UvA persoonsgegevens?

Als uitgangspunt geldt dat jouw persoonsgegevens enkel door AGC worden gebruikt. AGC deelt geen persoonsgegevens met andere partijen.

 1. Jouw rechten ten aanzien van persoonsgegevens

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken, heb je onder omstandigheden het recht om deze in te zien, te laten corrigeren, verwijderen of beperken. Ook kun je bezwaar maken of overdracht van jouw persoonsgegevens vragen. Om in dit kader een verzoek aan ons te doen kun je contact met ons opnemen via amsterdamgreencampus@uva.nl.

Inzage en correctie: indien jij wilt weten of wij jouw persoonsgegevens correct verwerken of jouw persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kun je contact met ons opnemen voor het inzien of corrigeren van je persoonsgegevens.

Verwijderen: de AVG biedt onder omstandigheden de mogelijkheid aan om persoonsgegevens te laten wissen.

Beperken: je kunt contact opnemen met ons met een verzoek om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken als jij vindt dat jouw persoonsgegevens onjuist zijn, de verwerking daarvan onrechtmatig is, jij deze nodig hebt voor een rechtsvordering of je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking daarvan.

Bezwaar: Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een algemeen of gerechtvaardigd belang, dan kun je vanwege jouw specifieke redenen bezwaar maken tegen verder gebruik van jouw persoonsgegevens.

Bezwaar tegen berichtgeving: Indien je niet langer berichten van ons wilt ontvangen via e-mail of andersoortige elektronische berichten, dan kun je je daarvoor afmelden door op de uitschrijflink te klikken in een ontvangen e-mailbericht. Je kunt je ook afmelden door contact op te nemen met ons.

 1. Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij hanteren een streng (informatie)beveiligingsbeleid om ervoor te zorgen dat je gegevens zijn beveiligd tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Om gegevens te beveiligen nemen wij passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen. Je persoonsgegevens zijn intern alleen in te zien door medewerkers die je gegevens nodig hebben om op juiste wijze uitvoering te geven aan de doelen zoals omschreven in paragraaf 3 van dit Privacystatement. Als wij gebruik maken van derde partijen bij de verwerking van persoonsgegevens dan controleren wij of die partij beschikt over een adequaat beveiligingsniveau.

Mocht er ondanks de strenge beveiliging toch iets misgaan dan lossen wij het incident zo snel mogelijk op en nemen maatregelen om herhaling uit te sluiten. Datalekken die leiden tot een risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen melden wij bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken.

 1. Vragen of klachten?

Als je vragen hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kun je ons dat laten weten via amsterdamgreencampus@uva.nl. Wij helpen je graag verder.

Wanneer je van mening bent dat jouw persoonsgegevens in strijd met de AVG worden verwerkt, kun je via amsterdamgreencampus@uva.nl een klacht indienen.

Wanneer je het niet eens bent met de klachtenbehandeling door AGC, kun je rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.