Precisie technologische Ontwikkeling in Pootaardappelen (POP)

Precisie technologische Ontwikkeling in Pootaardappelen (POP)

Precisie technologische Ontwikkeling in Pootaardappelen (POP)

01/09/2018 – 31/12/2021

Beschrijving project

Probleem

De landbouw wordt steeds data-intensiever. Met die informatie kunnen agrariërs bijvoorbeeld plaatsspecifiek de plantafstand variëren en toewerken naar een uniformer knolaantal over het gehele perceel. De teler wenst zijn productie te optimaliseren. Teeltcondities kunnen per strekkende meter worden ingericht. De opbrengst wordt veelal per hectare vastgesteld. Dit POP-project ontwikkelt een systeem dat de teler in staat stelt om zijn teeltopbrengst per strekkende meter in plaats van per hectare vast te stellen. Dat biedt ongekende mogelijkheden voor teeltoptimalisatie. Meten wordt weten en daarmee anticiperen op de beste productiecondities naar de toekomst.

Resultaat

Het team heeft toegewerkt naar een proefopstelling op een aardappelrooimachine voor het meten en presenteren van het oogstresultaat per strekkende meter op zand en op klei. De opstelling maakt gebruik van computer vision (camera) technieken om de gevraagde meetgrootheden van de geoogste aardappelen te bepalen. Hierbij geeft de opstelling op gps-locatie informatie over de netto-opbrengst, het knolaantal en de maatvoering van pootaardappelen. Deze innovatie is gedurende drie seizoenen onder verschillende applicatiecondities in het veld uitgetest om verder te worden geoptimaliseerd.

De pootaardappelteler kan middels deze technologie de productierisico’s beter beheersen. De teler is in staat om het teeltresultaat per strekkende meter aardappelrug te meten en daarmee de lokale teelt-voorwaarden te achterhalen. Daardoor kan de teler gaan sturen op een hogere opbrengst, beter bodembeheer en voorkoming van ondoelmatig gebruik van (kunst)mest en bestrijdingsmiddelen.

Partners

Toon Tielen (WUR)
Koen van Boheemen (WUR)
Corné Kempenaar (AERES)
Helen Bergman (UvA)
Leendert Koolen (Wieringerwerf)
Henk Geerligs (Anna Paulowna)
Jeroen Noot (GPNHN)

Publicaties

Algemeen

Roos van Maanen – Amsterdam Green Campus

Contactgegevens

T: 06 – 41 06 56 41

r.vanmaanen@uva.nl

Actueel

Het project is inhoudelijk afgerond op 31 dec 2021. Alle beoogde activiteiten en resultaten zijn uitgevoerd en behaald.  Na een eerste proefopstelling op labschaal in Wageningen is een proefopstelling op een aardappelrooimachine gemonteerd die gedurende drie oogstseizoenen (2019, 2020, 2021) in de praktijk tijdens het oogsten is getest en geoptimaliseerd. Met alle uitgewerkte meetgegevens van drie achtereenvolgende seizoenen concludeert de teler het volgende: Het systeem werkt overall goed en biedt veel perspectief om te worden ingezet om de beste teeltstrategie te bepalen. De resultaten van het project zijn gepubliceerd op deze web pagina.

Het POP3-team in Wageningen bij een applicatie testopstelling voor de detectie van aardappelen

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland”.