Precisie technologische Ontwikkeling in Pootaardappelen (POP)

Precisie technologische Ontwikkeling in Pootaardappelen (POP)

01/09/2018 – 31/08/2021

Beschrijving project

Probleem

De landbouw wordt steeds data-intensiever. Met die informatie kunnen agrariërs bijvoorbeeld plaatsspecifiek de plantafstand variëren en toewerken naar een uniformer knolaantal over het gehele perceel. De teler wenst zijn productie te optimaliseren. Teeltcondities kunnen per strekkende meter worden ingericht. De opbrengst wordt veelal per hectare vastgesteld. Dit POP-project ontwikkelt een systeem dat de teler in staat stelt om zijn teeltopbrengst per strekkende meter in plaats van per hectare vast te stellen. Dat biedt ongekende mogelijkheden voor teeltoptimalisatie. Meten wordt weten en daarmee anticiperen op de beste productiecondities naar de toekomst.

Aanpak

Het team werkt toe naar een proefopstelling op een aardappelrooimachine voor het meten en presenteren van het oogstresultaat per strekkende meter op zand en op klei. De opstelling maakt gebruik van computer vision (camera) technieken om de gevraagde meetgrootheden van de geoogste aardappelen te bepalen. Hierbij geeft de opstelling op gps-locatie informatie over de netto-opbrengst, het knolaantal en de maatvoering van pootaardappelen.

De uiteindelijke proefopstelling zal via een aantal tussenresultaten bereikt worden:

Projectorganisatie en initiële specificaties.

  • Literatuuronderzoek en marktscan van toepasbare technieken.
  • Ontwerpen van visionsoftware (integratie sensor aan software, ten behoeve van voorgrondsegmentatie, individuele knolsegmentatie, GPS).
  • Uitgevoerde testen met proefopstelling onder simulatie (lab) condities.
  • Eerste veldtest (2019). Geassembleerde meetopstelling.
  • Tweede veldtest (2020).
  • Aangepaste meetopstelling op basis van de resultaten van de praktijktesten.
  • Vaststellen van eindspecificaties en organisatie van een demo/informatiedag voor de sector.

Verwacht resultaat

De pootaardappelteler kan de productierisico’s beter beheersen. De teler is in staat om het teeltresultaat per strekkende meter aardappelrug te meten en daarmee de lokale teeltvoorwaarden te achterhalen. Daardoor kan de teler gaan sturen op een hogere opbrengst, beter bodembeheer en voorkoming van ondoelmatig gebruik van (kunst)mest en bestrijdingsmiddelen.

Partners

Erik Pekkeriet (WUR)
Corné Kempenaar (AERES)
Helen Bergman (UvA)
Leendert Koolen (Wieringerwerf)
Henk Geerligs (Anna Paulowna)
Rian van Dam (GPNHN)

Factsheet voor print

Algemeen

Projectleider

Niek Persoon – Amsterdam Green Campus

Contactgegevens

T: 06 – 250 245 67

Actueel

Het team werkt met telers van pootaardappelen toe naar een proefopstelling op een rooimachine voor het meten en presenteren van het oogstresultaat per strekkende meter op zand en op klei. De opstelling maakt gebruik van computer vision (camera) technieken om de gevraagde meetgrootheden van de geoogste aardappelen te bepalen. Hierbij geeft de opstelling op gps-locatie informatie over de netto-opbrengst, het knolaantal en de maatvoering van pootaardappelen. Het team is voortvarend aan de slag gegaan. In eerste instantie hebben we via literatuuronderzoek en netwerkcontacten onderzoek gedaan naar de beschikbare analyse en detectiesystemen om pootaardappelen te detecteren. Dit heeft geleid tot een eerste proefopzet en voorlopige resultaten voor verdere uitwerking. Daarbij treft het team alle voorbereidingen om tijdens de oogstperiode van 2019 een eerste veldtest op locatie uit te voeren.

Het POP3-team in Wageningen bij een applicatie testopstelling voor de detectie van aardappelen

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland”.