Amsterdam Green Campus is een katalysator voor samenwerking

Amsterdam Green Campus (AGC) is een stichting zonder winstoogmerk van de Universiteit van Amsterdam, met als missie om de transitie naar een duurzame leefomgeving te katalyseren.

Wij geloven dat je voor een duurzame transitie iedereen nodig hebt. Dat betekent dat je moet samenwerken. AGC ziet meerwaarde in samenwerking tussen de verschillende opleidings- en kennisinstellingen, overheden en ondernemers en brengt deze partijen bij elkaar. Zo verzorgen wij de brugfunctie tussen werelden die elkaar nodig hebben, maar niet altijd weten te vinden.

AGC is een katalysator voor samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden, ondernemers en talent. Door te investeren in de relatie met onze maatschappelijke partners worden kennisvragen opgehaald, komt kennisdeling tot stand en komen ideeën tot uitwerking. Dit doen we via onze drie kernactiviteiten. Wij organiseren en coördineren netwerkbijeenkomsten, projecten en onderwijsactiviteiten.

In het strategie document worden onze overtuiging, visie, missie en ambitie verder uitgewerkt. Lees hierover verder via deze link.

Daarnaast stelt AGC jaarlijks een impact report op. Het impact rapport is bedoeld om inzicht te geven in wie wij zijn, waar we als stichting naar streven en welke stappen we dat jaar hebben gezet om dat doel te bereiken. Het impact report van 2023 kun je vinden onder de volgende link.

Bestuur en partners

Onze partners in het bestuur zijn Vonk, Yuverta, AERES Hogeschool, Inholland, UvA/IBED (Institute for Biodiversity & Ecosystem Dynamics), UvA/HIMS (Van ‘t Hoff Institute for Molecular Sciences) en UvA/SILS (Swammerdam Institute for Life Sciences).

Het bestuur bestaat uit Michel Haring (bestuursvoorzitter, UvA), Helma van der Hoorn (Vonk), Heidi Kamerling (Yuverta), Chris Buijsman (Inholland), Freek Rebel (AERES) en Peter van der Donk (UvA/FNWI).

Het kernteam bestaat uit Roos van Maanen (directeur), Atoesa Farokhi en Simon Pasveer. Meer informatie over ons team vind je onder contact.

logo Aeres
vonk
hogeschool-inholland
yuverta
logo uva

Meedoen?

Heb je als bedrijf of overheidsinstelling een onderzoeksvraag, zoek je als student een stage plaats, spreken onze groene thema’s en projecten je aan of wil je de stichting steunen of versterken, neem dan contact met ons op.