Amsterdam Green Campus

Amsterdam Green Campus (AGC) is een stichting zonder winstoogmerk van de Universiteit van Amsterdam.

De visie van AGC is tweeledig. Door te investeren in de relatie met onze maatschappelijk partners worden kennisvragen opgehaald, komt kennisdeling tot stand en komen ideeën tot wasdom. Nauwe samenwerking tussen onze bestuurlijke partners versterkt het bèta onderwijs en onderzoek. Hiermee werkt AGC aan een context voor Leven Lang Ontwikkelen.

 

Het is belangrijk om ontwikkelingen aangaande de zeven SDG’s  op een interdisciplinaire manier aan te pakken. De stichting werkt vanuit het exacte (bèta) onderwijs en onderzoek en zoekt daarbij de verbinding met de alfa- en gamma disciplines om de vraagstukken zowel vanuit kennis technologisch als sociaal-organisatorisch en economisch oogpunt te benaderen.

Bestuur en partners

Onze partners in het bestuur zijn Vonk, Yuverta, AERES Hogeschool, Inholland, UvA/IBED (Institute for Biodiversity & Ecosystem Dynamics), UvA/HIMS (Van ‘t Hoff Institute for Molecular Sciences) en UvA/SILS (Swammerdam Institute for Life Sciences).

Het bestuur bestaat uit Michel Haring (bestuursvoorzitter, UvA), Gerard Oud (Clusius College), Heidi Kamerling (Yuverta), Chris Buijsman (Inholland), Freek Rebel (AERES) en Peter van der Donk (UvA/FNWI).

Niek Persoon is directeur en Roos van Maanen is projectmanager.  Meer informatie over ons team vind je onder contact.

logo Aeres
Logo_CC
hogeschool-inholland
yuverta
logo uva

Wij onderschrijven het spreekwoord ‘Alle goede dingen bestaan in drieën’ en dat komt tot uiting in ons logo met de onderwijsrichtingen (mbo – hbo – wo), de triple helix (onderwijs, overheid en ondernemers) en de Andreaskruisen van Amsterdam.

Meedoen?

Heb je als bedrijf of overheidsinstelling een onderzoeksvraag, zoek je als student een stage plaats, spreken onze groene thema’s en projecten je aan of wil je de stichting steunen of versterken, neem dan contact met ons op.

 

(KvK handelsregister nr. 70025630)