Wanneer onderzoek beter beschikbaar komt voor ondernemers, kunnen we kennis sneller om zetten naar commerciële toepassingen. Amsterdam Green Campus werkt daarom aan een betere kennisuitwisseling.