Onderzoek naar de Agrarische sector in Hollands Kroon

Onderzoek naar de Agrarische sector in Hollands Kroon

Onderzoek naar de Agrarische sector in Hollands Kroon

2020

Beschrijving project

Probleem

De gemeente Hollands Kroon maakt deel uit van Greenport Noord-Holland Noord; een status die wordt gegeven aan een gebied waar het totale agribusinesscluster aanwezig is met een nationaal ruimtelijk-economisch belang. Daarnaast maakt Anna Paulowna deel uit van het grootste aaneengesloten bollenproductiegebied (Noordelijk Zandgebied) ter wereld. Deze gemeente wordt derhalve gekenmerkt door langdurige agrarische ontwikkelingen en agrarisch ondernemerschap. Binnen de context van het agrarisch ondernemen ontstaan voortdurend nieuwe kansen en bedreigingen. Het is belangrijk om anno 2020 te begrijpen voor welke uitdagingen de sector staat en wat de betrokken partijen, inclusief de gemeente, van elkaar mogen verwachten om in gezamenlijkheid te werken aan een toekomstbestendige gezonde agrarische sector in 2029.

Dit rapport is geschreven met als doel om te begrijpen wat de huidige waarde en het maatschappelijke belang van de agrarische sector in Hollands Kroon is en wat hier nodig is om een gezonde agrarische positie voor de toekomst te behouden. Met de agrarische sector worden in dit verslag de teler en (melk)veehouder (de primaire, veelal grootschalige producenten en grootste ruimtegebruikers) bedoeld.

De centrale vragen die hierbij op tafel liggen kunnen als volgt worden geformuleerd:

  • Wat heeft de agrarische sector nodig om toekomstbestendig te zijn?
  • Hoeveel ruimte (in ha) is daarvoor nodig?
  • Welke rol speelt de agrarische sector in de maatschappij in Hollands Kroon?

Publicaties

Contactgegevens

Roos van Maanen

Amsterdam Green Campus

r.vanmaanen@uva.nl

T: 06 – 41 06 56 41