Next Level Sierteeltveredeling

Next Level Sierteeltveredeling

Next Level Sierteeltveredeling- Samenwerken aan weerbare sierteeltgewassen

01/01/2019 – 31/12/2021

Beschrijving project

Probleem

De markt en de sector gaan voor duurzaamheid. De consument en de wetgever wensen bloemen en planten zonder residuen van gewasbeschermingsmiddelen. De ontwikkeling van weerbare gewassen is een langdurig proces van veelal 10 tot 20 jaar. De meeste MKB-bedrijven in de sierteeltsector hebben nog geen toegang tot de laatste veredelingstechnieken zoals dat wel het geval is voor de groente en fruit sector. Dat heeft alles te maken met financiële draagkracht en de aard van technische uitdagingen binnen de bloementeelt. Hier ligt derhalve een uitdaging voor de partijen om gezamenlijk binnen dit POP-3 project op te trekken.

Aanpak

De operationele groep ontwikkelt bio-toetsen voor plant pathogenen zoals Fusarium en Botrytis (schimmels) en Trips (insecten). Een biotoets is een betrouwbare methode om resistente of beter weerbare variëteiten tegen plant-pathogenen te selecteren uitgaande van verschillende ‘ouder-plantenrassen’ zoals bijv. Alstroemeria, Chrysant, Lisianthus, snijheesters en rozen. Met behulp van deze biotoetsen kan het veredelingsproces met enkele jaren worden bespoedigd en werkt de sector aan het versneld terugdringen van het gebruik aan bestrijdingsmiddelen.

Het project kent verschillende werkpakketten:

  • WP 1 Versterken van de samenwerking binnen de groep. (Detailuitwerking plan van aanpak).
  • WP 2 Vooronderzoek, literatuurstudie en voorbereiding ontwikkeling van bio-toetsen.
  • WP 3 Uitvoering ontwikkeling bio-toetsen op de drie plant pathogenen onder gecontroleerde kweekomstandigheden.
  • WP 4 Kennisoverdracht tussen kennisinstellingen en bedrijven.

Een cursus Novel Breeding Tools verzorgt bijscholing voor de bedrijven in de sector bij de laatste veredelingstechnieken incl. de ontwikkeling van bio-toetsen.

  • WP 5 Projectmanagement en communicatie.

Bij de interne en communicatie worden LTO Glaskracht, Plantum en de Greenports betrokken.

Behaald resultaat

Concrete testmethodes om te komen tot biotoetsen voor Fusarium, Botrytis en Trips. Bijscholing op veredelingstechnieken en concrete samenwerking binnen de sector op pre-competitieve R&D.

Partners

Universiteit van Amsterdam
Hogeschool Inholland
Royal van Zanten B.V.
Kolster B.V.
Evanthia B.V.
De Ruiter Innovations B.V.
De Zonnebloem B.V.

Factsheet voor print

Publicaties

Algemeen

Amsterdam Green Campus

Contactgegevens

Roos van Maanen

Amsterdam Green Campus

T: 06 – 41 06 56 41

r.vanmaanen@uva.nl

Actueel

Het project is in 2021 afgesloten.

Met vijf bedrijven, hebben we in twee seizoenen biotoetsen opgezet en uitgevoerd. In alle gevallen hebben deze toetsen tot cultivars (varianten van planten) geleid die t.o.v. de controle minder of gevoelig bleken voor de ziekteverwekkers (Trips en/of Botrytis en/of Fusarium). Leringen vanuit het eerste seizoen hebben tot aanpassingen geleid in het tweede seizoen. Alle bedrijven hebben daarmee zelf en van elkaar geleerd hoe een biotoets op te zetten, uit te voeren om vervolgens met succes binnen de eigen bedrijfsvoering te implementeren. In totaal heeft dit 12 betrouwbare biotoetsen opgeleverd.

De resultaten zijn in rapportvorm vastgelegd en openbaar gemaakt tijdens een symposium met Greenport Aalsmeer op 30 sept. Alle presentaties en een publicatie zijn beschikbaar via deze webpagina.

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.