Workshop voor geïnteresseerden in project ‘klimaatvriendelijke bodems’ 8 december 2022 in café de Polder Science Park 201 Amsterdam

Workshop voor geïnteresseerden in project ‘klimaatvriendelijke bodems’ 8 december 2022 in café de Polder Science Park 201 Amsterdam

Recent is het vijfjarige project willen ‘klimaatvriendelijke bodems’ gestart .

Bodems bevatten meer koolstof (C) in organische stof in de bodem (SOM) dan vegetatie en de atmosfeer samen, en slechts een klein verlies van deze C kan de klimaatverandering verergeren.

Recente ontwikkelingen benadrukken het belang van levende plantenwortels voor het vergroten van C-opslag in bodems.

In dit project zullen we op verschillende minerale bodems, droogte en zware regenval simuleren. We meten dan de  groei van de planten, CO2 opname en CO2 uitscheiding en nog een aantal variabelen.

We zijn nog steeds op zoek naar meer melkveebedrijven om samen te werken aan veldexperimenten en het verzamelen van bodem- en vegetatiemonsters voor planten- en bodembeoordelingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  R.vanmaanen@uva.nl

    CHECK UW SPAM VOOR DE BEVESTIGING
    Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor deze bijeenkomst. Uw gegevens worden na gebruik verwijderd.