Wij zoeken een nieuwe collega!

AGC is op zoek naar een ambitieuze en enthousiaste coördinator externe samenwerking. Als coördinator maak je integraal onderdeel uit van de stichting met een eerste hoofdtaak om in de regio Noord West Nederland onze netwerkorganisatie te versterken met kennisinstellingen, overheden en ondernemingen. Duurzame oplossingen vragen om een multidisciplinaire aanpak en dat vereist samenwerking en co-creatie.

voor meer info klik hier