Werkbezoek gedeputeerde Provincie Noord-Holland

Werkbezoek gedeputeerde Provincie Noord-Holland

Op 17 sept. heeft de gedeputeerde Ilse Zaal, ondersteund door enkele beleidsmedewerkers van de provincie, een bezoek gebracht aan het Amsterdam Science Park. De provincie Noord-Holland vormt de thuisbasis van de UvA en Amsterdam Green Campus (AGC). Daarom alle redenen om met elkaar af te stemmen op kennisbehoefte, mogelijkheden voor samenwerking en de regionale kennis- en innovatieagenda. In een klein team met afgevaardigden van de UvA, Hogeschool Inholland en AGC zijn de relevante thema’s en projecten aangaande een circulaire samenleving aan bod gekomen.

De filosofie van Michel Haring (FNWI/SILS, AGC) en Niek Persoon (AGC) is dat het samenbrengen van wo, hbo en mbo in NW-Nederland en de inzet van studenten op vragen vanuit het MKB helpt om duurzame ontwikkelingen te versnellen. Ook was er inhoudelijke aansluiting van FNWI/IBED (Annemarie van Wezel) op het Masterplan Biodiversiteit en Water, en is het project ‘Bean me UP!’ dat vanuit Inholland een korte keten realiseert voor de teelt en verwerking van veldbonen in Noord-Holland toegelicht door Chris Buijsman (Inholland).

Bovenal heeft de groep met Esther Peeren en Peter van Dam (UvA/FMG) nagedacht over de positie van agrariërs binnen het maatschappelijke debat over klimaatverandering.  Dit naar aanleiding van eerder onderzoek door AGC in Hollands Kroon. Wanneer een vraagstuk vanuit meerdere disciplines wordt benaderd treden verrassende nieuwe inzichten op die in dit geval voor de beleidmakers uit de provincie en de agrariërs tot nieuw perspectief kunnen leiden. Alle redenen om op dit onderwerp  door te zetten met de provincie, de gemeente Hollands Kroon, LTO en de Agrariërs.

Het bezoek van Ilse Zaal krijgt een bijzonder vervolg waarbij op uitnodiging van de provincie, wetenschappers hun inzichten d.m.v. lezingen in het provinciehuis gaan uitdragen. Zo bouwen we aan vruchtbare relaties om elkaar vroegtijdig te vinden op de inhoudelijke kennis en innovatie agenda’s binnen onze regio.