Voortgang co-creatie insecten in de landbouw

Voortgang co-creatie insecten in de landbouw

Naar aanleiding van de co-creatie over insecten in de landbouw heeft een aantal interessante interdisciplinaire vervolggesprekken plaatsgevonden. Op 13 mei sprak Amsterdam Green Campus met buitentelers van Gladiool en Amaryllis en wetenschappers over trips die de teelt van deze bollen bedreigen. Ook is AGC met hoogleraar Astrid Groot (IBED) op bezoek geweest bij proeftuin Zwaagdijk. Daar spraken we met vertegenwoordigers van de Vereniging voor Kooltelers over verduurzaming in de bestrijding van insecten die de koolteelt bedreigen.

De onderzoeksvragen die in deze gesprekken naar voren kwamen worden nader uitgewerkt. Wellicht wordt een deel van deze vragen gebruikt bij het opzetten van onderzoeken in het onderwijs.