Voedsel op de kaart.

Voedsel op de kaart.

Binnen de context van de Amsterdam Green Campus staat voedsel op de kaart. Dat kwam mooi tot uiting tijdens ons symposium ‘Personalized Food’ van 28 jan jl. De kennisinstellingen behorende bij de Amsterdam Green Campus bieden onderwijs aan en doen onderzoek op uiteenlopende thema’s gerelateerd aan ons voedsel van grond tot mond en zelfs verder. In de afgelopen maanden hebben we ingespeeld op een paar ontwikkelingen. Allereerst is er een aanvraag ingediend door Prof. Astrid Groot (UvA/IBED) bij NWA voor een living lab in Noord-Holland. Dit betreft een samenwerking met lectoraten van AERES Dronten – Inholland. Het hogere doel is om de achteruitgang van de biodiversiteit in het landbouw areaal een halt toe te roepen, door een transitie naar een landbouwsysteem dat optimaal gebruik maakt van natuurlijke ecosysteemdiensten (zowel ondergronds als bovengronds). Hierdoor kan het gebruik van synthetische meststoffen en pesticiden geminimaliseerd worden en de water bufferende werking van de bodem geoptimaliseerd worden. Naast ontwikkelingen aan de productie kant van voedsel heeft Prof. Caroline Nevejan (CSO Gemeente Amsterdam) met ons, de VU en AMS een samenwerking opgestart om het voedselsysteem van de toekomst onder de loep te nemen. Daarbij vinden we ook de aansluiting met de provincie Flevoland en de provincie Noord-Holland met alle aandacht voor de eiwittransitie en de wens om de productie in onze achtertuin te laten landen op het bord van de consument binnen de MRA (Almere en de brede metropool regio van Amsterdam). Wordt vervolgd. Voor contact: Niek Persoon