Veldleeuweriktelers de schoolbanken in

Veldleeuweriktelers de schoolbanken in

Tijdens het symposium ‘Het DNA-profiel van de bodem,’ op 28 mei 2018 bij de UvA ging een groep gepassioneerde telers verbonden aan de Stichting Veldleeuwerik in het Amsterdam Science Park terug de schoolbanken in. Dit symposium werd georganiseerd door de Amsterdam Green Campus binnen het kader van het EFRO-Evergreen project en staat aan de basis van een te ontwerpen veldexperiment door de telers van Veldleeuwerik en onderzoekers van de UvA en de Aeres Hogeschool.

Na een introductie door Niek Persoon, directeur van de Amsterdam Green Campus deden de telers zelf onderzoek in een practicumlokaal om hun eigen DNA te isoleren en te bewerken. Hans Breeuwer, Associate Professor evolutiebiologie aan de UvA en expert op het gebied van symbiose, leerde ons wat DNA is en hoe wij aan de hand daarvan kunnen inzien, waarom de één iets bitter vindt en de ander juist niet. Vanuit deze kennis en ervaring legde Hans het logische verband naar het DNA van het bodemleven in de grond waarop ons voedsel en bloemen worden geteeld. Het microbioom is daarbij de aanduiding van het geheel aan micro-organismen in de grond zoals bacteriën, schimmels en wormen.

Gera van Os, Lector Duurzaam Bodembeheer aan de AERES Hogeschool Dronten gaf een presentatie over het effect van gemengde groenbemesters op de aanwezigheid van schadelijke aaltjes. Uit onderzoek blijkt onder andere de invloed van waardplanten in het mengsel die, als gastheer voor aaltjes, de aaltjesbesmetting kunnen verhogen. De gemengde groenbemester kan echter ook door het gevarieerde wortelstelsel een positief effect hebben op de weerbaarheid van de bodem tegen aaltjes. Dit leidde tot een levendige discussie. Advies: Bepaal voor het zaaien van een mengsel van groenbemesters de kwaliteit van de bodem en pas daar de soorten in het mengsel op aan.

Als afsluiter gaf Harro Bouwmeester, Professor plant hormoon biologie aan de UvA een voordracht over hoe planten communiceren met andere organismen in de grond. Hier gaat een volledige nieuwe wereld voor ons open. Planten scheiden van oudsher strigolactonen af om gunstige micro-organismen aan te trekken en daar maken ook ongewenste organismen op een slimme wijze misbruik van. De Bremraap is een voorbeeld van zo een parasiet die in veel landen in de akkerbouw kan huishouden. Dit symposium bracht kennis en ervaring vanuit de beroepspraktijk en het onderzoek tezamen. Al met al voldoende stof tot nadenken over de complexe interacties in de grond en een mooi basis om met elkaar gericht projectonderzoek te doen binnen EFRO/Evergreen.

Daniëlle Gram

Stichting Veldleeuwerik