Update Sustaina Student Lab

Update Sustaina Student Lab

Het Sustaina Student Lab (SSL) is een initiatief van de stichting Amsterdam Green Campus van de UvA. Het is een fysieke locatie waar een community van docenten, bedrijven, publieke instellingen, onderzoekers en studenten van verschillende opleidingen elkaar op het overkoepelende thema ‘duurzaamheid’ kunnen vinden. Het doel is om studenten door middel van Community Service Learning hun opgedane kennis in te laten zetten voor organisaties in de maatschappij.

SSL vervult daarnaast een loketfunctie, waar vragen op gebied van duurzaamheid van buiten worden opgehaald, vertaald, afgestemd en uitgezet bij de juiste bestaande onderwijsmodules van MBO/HBO en UvA opleidingen. Het SSL team zorgt voor de acquisitie van opdrachten bij organisaties uit de maatschappij, en zet deze dan uit bij onderwijsopdrachten die hier goed bij aansluiten.

Met vier werknemers staat het concept inmiddels stevig. De balans is opgemaakt over het kalenderjaar 2021, waarin wederom prachtige studentopdrachten zijn afgerond. In de piechart hieronder is te zien van welke onderwijsinstellingen onze 76 studenten kwamen. Ook verschaft het inzicht in de verscheidenheid aan opleidingen. Zo valt er te zien dat er veel opdrachten met een ecologische achtergrond waren, maar dat ook studies uit de alfa / gamma hoek, zoals Cognition and Language & Communications en Bedrijfseconomie, hun weg naar het SSL weten te vinden. Op de volgende pagina van onze website is te zien welke opdrachten al zijn afgerond: Sustaina Student Lab afgerond – Amsterdam Green Campus

Bij het SSL zijn wij altijd op zoek naar nieuwe opdrachtgevers om mee samen te werken. Lees je dit en weet je een MKB, overheidsinstelling, NGO of andere organisatie die de hulp van studenten kan gebruiken bij een duurzaam vraagstuk, schroom dan niet om contact op te nemen met Roos van Maanen.