Tijd dringt voor ontwikkeling weerbaardere rassen

Tijd dringt voor ontwikkeling weerbaardere rassen

De Position Paper ”Next Level Sierteeltveredeling” roept op om snel en gezamenlijk nieuwe weerbaardere rassen te ontwikkelen. Want zonder weerbaardere rassen geen duurzame toekomst sierteelt, aldus Thijs Simons, senior beleidsmedewerker Plantum. De brancheorganisatie steunt de oproep naast de sierteelt-greenport Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek en Boskoop, Topsector T&U, FloraHolland en Amsterdam Green Campus. 

 

Zonder weerbaardere rassen dus geen duurzame toekomst sierteelt?

,,Ja dat is zo. Geïntegreerde systemen bieden, op een enkele uitzondering na misschien, geen volledige oplossingen. Veredeling in zijn eentje ook vaak niet. 100% resistentie is in te kruisen, maar de kans is heel groot dat die in korte tijd doorbroken wordt. En dan is de samenwerking met de teeltsysteemoplossingen een gouden combinatie.”

 

Snelheid is geboden?

,,Meer en meer gaan consumenten vragen om duurzame bloemen en planten. De sierteelt heeft een hele korte periode de tijd om te werken aan nieuwe rassen die geproduceerd kunnen worden met een laag gebruik van ondersteunende middelen, zoals gewasbeschermingsmiddelen. Als de sierteeltsector met het huidige gereedschap die stap wil maken, duurt het nog 20 jaar voordat ze een serieuze stap verder is. Die tijd heeft de sector niet en moet dus op zoek naar een versnelling.”

 

Waarin, waarmee versnellen?

,,Die ligt met name in het gebruik van moderne verdelingstechnieken als merkers en weefselkweektechnieken. en Crispr Cas9, waarvan de status nog onduidelijk is. Echter, allemaal technieken die veel geld kosten, zeker voor de complexe genomen van sierteeltgewassen. Samenwerken is dan het toverwoord. Bijvoorbeeld gezamenlijk een veel voorkomende ziekte in een gewas aanpakken.”

 

Wat heeft de teler aan dit initiatief?

,,De verdeling hoeft het gelukkig niet in zijn eentje op te knappen. Dat zou een enorme onderschatting van de rest van de sector zijn. Een robuust teeltsysteem heeft robuust uitgangsmateriaal nodig. Veredeling kan echt niet alle problemen oplossen, maar maakt oplossingen wel haalbaar.”

 

Dit initiatief verkort de ontwikkeltijd een ras van 7-20 jaar naar …?

,,Dat is sterk gewasafhankelijk. Het is niet zo dat in een computer een wensenlijst van eigenschappen wordt ingevoerd en na op print drukken daar een nieuw ras uitrolt. Voor een nieuw ras is een vader en een moeder nodig en kruisen kan pas als de plant bloeit. Een plant met een korte levenscyclus en eenvoudige genetische samenstelling is dus veel sneller te veredelen.”

 

Zijn veredelaars bereid kennis volledig te delen?

,,Het hangt sterk van het onderwerp af of het überhaupt nodig is om eigen kennis te delen. Het kan zijn dat het publieke onderzoek in combinatie met je eigen kennis juist heel waardevol is. In een ander geval kan het ook een extra stimulans zijn om kennis open aan te bieden. Op die manier kunnen anderen er verder en dat geeft dan ook weer publieke kennis.”

 

Zijn kleine veredelaars ook zover te krijgen?

,,Jazeker. Anders had Plantum haar naam niet aan dit traject verbonden. Veel veredelaars zoeken naar kennis, partners en financiering.

 

Tekst: Peter van Leth

Beeld: Plantum

Uit Vakblak voor de Bloemisterij