Sustaina Student Lab

Sustaina Student Lab

Amsterdam Green Campus heeft het plan opgevat om samen met vele partners binnen en buiten de UvA het Sustaina Student Lab (SSL) op te richten.
Het moet een bijzondere plek worden waar een community kan ontstaan van studenten, docenten en ondernemers die interesse hebben in duurzaamheidvraagstukken .
Het Sustaina Lab moet een unieke onderwijsvorm worden waarbij studenten tijdens hun opleiding een korte periode kunnen leren in een brede maatschappelijke setting.
Studenten werken aan opdrachten binnen hun eigen curriculum maar op locatie van het Sustaina student lab. Studenten van mbo, hbo, wo, en van alfa, beta en gamma, docenten, ondernemers en overheden zijn allemaal 1 à 2 dagen per week gedurende hun eigen module bij ons welkom. Ze kunnen elkaar ontmoeten, van elkaar en met elkaar leren en talenten ontdekken. Voorwaarde is dat hun opdrachten gaan over duurzame ontwikkelingen en de transitie naar een circulaire samenleving. De maatschappij verandert, ontwikkelingen zoals klimaatverandering, voedselzekerheid en energiebronnen, worden steeds complexer. Duurzaamheidsvraagstukken dringen zich op en hebben een interdisciplinaire en interprofessionele aanpak nodig.
De opdrachten voor studenten worden verstrekt via de stichting Amsterdam Green Campus.
Studenten worden op deze locatie aanvullend begeleid vanuit het Sustaina Student lab door een junior docent.