Studenten plantenteelt op bezoek bij de UvA

Studenten plantenteelt op bezoek bij de UvA

Tweedejaars studenten plantenteelt van het Clusius College bezochten binnen het programma Biodivers Perspectief (natuurinclusief leren) in mei het bedrijf van bloemkoolteler Pé Slagter waar ze onder leiding van bodemcoach Bas Slagter in een praktijkles profielkuilen hebben gegraven en geanalyseerd. Percelen van het bedrijf van Slagter maken ook onderdeel uit van het ‘Duurzame bloemkool’ project dat wordt getrokken door AGC. Een mooie kans om de mbo-studenten ook uit te nodigen op de Universiteit van Amsterdam, waar onderzoekers bodem- en watermonsters analyseren van o.a. de percelen van Slagter.

De studenten zijn rondgeleid door de verschillende laboratoria, hebben pH metingen gedaan, wormen geteld en een goed gesprek gevoerd over de toekomst van de landbouw en de meerwaarde van een onderzoek als het ‘Duurzame bloemkool’ project. Een mooie en bijzondere dag waarbij praktijk en wetenschap van elkaar konden leren.

In het project ‘Duurzame bloemkool’ onderzoeken we wat het meerjarige effect van het niet onderwerken van strorijke stalmest op de bodemkwaliteit, nutriëntenemissie en bovengrondse biodiversiteit in de akkerbouw op kleibodem is. In de periode 2020-2023 wordt gemeten aan de fysische, chemische en biologische bodemeigenschappen.

Lees meer over het project ‘Duurzame bloemkool’.