Science Park place to be om CO2-problematiek op te lossen

Science Park place to be om CO2-problematiek op te lossen

Studenten van het vak Placemaking hebben een meeting met het thema CO2 georganiseerd waarin zij belangrijke spelers in het gebied rond het Science Park hebben samengebracht. De meeting draagt bij tot meer begrip en samenwerking tussen verschillende partijen, die voordien van elkaars bestaan niet of nauwelijks wisten.

Placemaking is een nieuwe methode om lokale gebruikers te stimuleren mee te werken met de ontwikkeling van een leefgebied. Studenten van het vak Placemaking: Estafette voor stadsmakers behandelden dit voorjaar een opdracht van Science & Business (S&B) Amsterdam Science Park. De ambitie van het gebied rond het Science Park is een ecosysteem te creëren dat bijdraagt aan cultuur en open innovatie. Om dit te bereiken is gemakkelijke kennisdeling, onderlinge communicatie en valorisatie essentieel. De vier studenten hebben verschillende studieachtergronden uit zowel bèta- als gammadomeinen. Ze hebben van S&B de opdracht gekregen om door middel van co-creatie een kleinschalige interventie te organiseren op het gebied van duurzaamheid die de drie O’s (Onderwijs, Overheid en Ondernemers) op het Science Park samenbrengt. Als uitwerking van deze interventie hebben ze een lunch georganiseerd rondom CO2-belanghebbenden op het Science Park en daarbuiten. Dit waren onderzoekers, studenten, lokale bedrijfjes, grotere bedrijven en netwerkorganisaties. Het idee is dat deze meeting Amsterdam Green Campus en Science & Business kan helpen met de ontwikkeling van co-creatie op Science Park, maar ook BLOC met het ontwikkelen van een CO2 business community.

Margo Keijzer, verantwoordelijk voor in- en externe relaties bij S&B Science Park, is enthousiast over de bijdrage van de studenten:

Wat is de belangrijkste meerwaarde voor zowel deelnemende bedrijven als studenten van dit project?

‘ Voor het Amsterdam Science Park is de meerwaarde dat studenten, onderzoekers en ondernemers bijeengebracht zijn rond een belangrijk maatschappelijk thema als CO2. Het Amsterdam Science Park heeft tot doel om innovatie te stimuleren door onderzoek, onderwijs en ondernemen bijeen te brengen.’

Komt er een vervolg op deze meeting en zo ja, hoe zal dat eruit zien?

‘Het Amsterdam Science Park is in samenwerking met ACE Incubator en Matrix Innovation Center een initiatief begonnen om in een nieuw te realiseren gebouw het op Science Park een co-creatieruimte te ontwikkelen. Samen met onder andere de Amsterdam Green Campus willen we co-creatie sessies organiseren tussen onderzoekers, studenten, ondernemers en overheden, zoals de studenten Placemaking hebben georganiseerd rond CO2. We hebben veel geleerd van de sessie die de studenten hebben georganiseerd. Het thema CO2 past erg goed bij de ambitie van het Amsterdam Science Park om een bijdrage te leveren aan grote maatschappelijke uitdagingen als duurzaamheid en klimaatverandering.’

Welke rol speelde heeft Amsterdam Green Campus in dit project gespeeld?

‘Omdat Amsterdam Science Park meer wil uitdragen dat hier veel expertise aanwezig is rond het thema duurzaamheid, heb ik de studenten doorverwezen naar de Amsterdam Green Campus om met AGC te komen tot een goed thema waarop studenten, onderzoekers en ondernemers op het park en van buiten het park bijeengebracht konden worden. Gerard Kooiman heeft hen op het spoor van het thema CO2 gezet. Dat was een goede keuze omdat rond dit thema zowel onderzoekers als ondernemers op dit park actief zijn.’

Waar werd u zelf het meest blij van met betrekking tot de Placemaking?

‘Ik werd erg blij van de energie die de studenten wisten los te krijgen uit de zaal. Men was na afloop nog lang niet uitgepraat. Er werden veel nieuwe contacten gelegd en vervolgafspraken tussen de aanwezigen gemaakt. Dat is voor mij een teken dat nieuwe ontmoeting wellicht weer tot nieuwe samenwerkingen of innovaties gaan leiden.

Hopelijk kunnen we nieuwe events organiseren in de nieuwe co-creatieruimte vanaf november.’