Nieuw op onze site: Student Lab

Nieuw op onze site: Student Lab

Sinds enkele weken vind je in de rechterkolom van de Amsterdam Green Campus website ons Student Lab. Studenten mbo, hbo en wo vinden hier duurzaamheid onderzoeksprojecten van externe opdrachtgevers. Studenten die hiervoor kiezen, delen een werkplek op het Sciencepark. De bedoeling is om kwaliteit en aanbod van door de markt gedragen studentopdrachten te vergroten. Daarnaast biedt deze aanpak de mogelijkheid om studenten van meerdere opleidingen en verschillende niveaus (mbo, hbo, wo) op projectniveau te laten samenwerken.

In tegenstelling tot de bestaande stageplekken met veelal één op één begeleiding van docenten, zullen studenten die een stageplek hebben via het Student lab, naast de inhoudelijke begeleiding van de docent ook door een lab assistent en Student lab- coördinator begeleid worden. Het gaat dan om zaken als gebruik van lab apparatuur, dagelijkse praktische zaken, interne afstemming, afstemming met medestudenten, de externe afstemming met opdrachtgever en het warm houden van de banden met het bedrijfsleven.

Vragen en suggesties zijn welkom bij Roos van Maanen