Startbijeenkomst Centrum voor Biotoetsen in de Sierteelt was succes!

Startbijeenkomst Centrum voor Biotoetsen in de Sierteelt was succes!

Plantum, Royal Van Zanten, Dümmen Orange, Keygene, Rabobank Nederland, Naktuinbouw, Wageningen Universiteit & Research, Universiteit van Amsterdam en Amsterdam Green Campus (samen de board next level 2.0) nodigende iedereen uit voor een startbijeenkomst over de lancering van het “virtueel” Centrum voor Biotoetsen in de Sierteelt.

Accent lag op de ontwikkeling van voor ziekten minder gevoelige rassen. We willen gezamenlijk een concrete stap zetten om voor een grote diversiteit aan gewassen en voor bedrijven met verschillende omvang van R&D (klein en groot), veredelingsinnovatie op het gebied van duurzame bloemen, planten en bolgewassen mogelijk te maken.