Save the date: Symposium ‘Next Level Sierteeltveredeling’

Save the date: Symposium ‘Next Level Sierteeltveredeling’

Samenwerken aan weerbare sierteeltgewassen.

30 sept 2021: 13.30h – 17.30h, locatie Aalsmeer

 

Greenport Aalsmeer en Amsterdam Green Campus organiseren een symposium voor kwekers, veredelaars en kennisinstellingen in de sierteeltsector over  biotoetsen en plantweerbaarheid. Tijdens dit symposium  worden de resultaten gepresenteerd van het POP-3 project Next Level Sierteelt.

Via dit project werken bedrijven en kennisinstellingen met elkaar samen aan de ontwikkeling van biotoetsen om zo weerbare cultivars (plantvariëteiten) tegen pathogenen (ziekteverwekkende schimmels en insecten) te kunnen selecteren. Door screening en selectie van weerbare cultivars tegen ziekteverwekkers, zijn er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig en wordt de teelt nog duurzamer. Gezamenlijk bouwen de betrokken partijen aan betere toetsen en wordt er praktische ervaring opgedaan waarmee er nieuwe cultivars geselecteerd kunnen worden. Wat blijkt? Pre-competitief samenwerken aan weerbare sierteeltgewassen loont!

Benieuwd naar de resultaten? Meldt u zich dan nu aan. Aan dit event zijn geen kosten verbonden.

Voorlopige programma

13.30h – 14.00h: Inloop

14.00h – 14.10h: Welkom: prof. dr. Michel Haring, UvA: dagvoorzitter.

14.10h – 14.35h: Presentatie Lector dr. Nelleke Kreike, Inholland: POP-3 Biotoetsen.

14.35h – 15.00h: Presentatie dr. William Quaedvlieg, Royal van Zanten: POP-3 Resultaten.

Pauze

15.20h – 15.45h: Presentatie dr. Mara de Sain, UvA/WUR: Project C4B, Centrum voor Biotoetsen.

15.45h – 16.10h: Presentatie Jeroen Oudheusden, FSI 2025: Verduurzaming van de markt.

16.10h – 16.30h: Interactief interview met sprekers en gedeputeerden Ilse Zaal (Noord-Holland) en Meindert Stolk (Zuid-Holland).

16.30h – 17.30h: Afsluiting en Borrel

 

Vragen? Neem contact op met: Niek Persoon, n.l.m.persoon@uva.nl