Samenwerking als antwoord op klimaatvraagstukken

Samenwerking als antwoord op klimaatvraagstukken

Het was geen optimistische boodschap van prof. dr. Gert-Jan Gruter op het Klimaattafelsymposium van 29 januari jl.: ‘Als we op deze manier doorgaan, zal in 2050 de verhouding vis en plastic in de oceanen 1:1 zijn,’ zo waarschuwde hij het publiek afkomstig uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Gelukkig gaf hij direct daarna aan dat we dit kunnen voorkomen: ‘De grootste uitdaging daarbij is het ontwikkelen van nieuwe herbruikbare materialen van duurzame grondstoffen’.

Studenten aan de klimaattafel

Die uitdaging begint bij samenwerking en dat was dan ook het uitgangspunt van de ochtendbijeenkomst. Professionals afkomstig uit zowel bèta- als gammadisciplines van de academische wereld, toegepaste wetenschappen en beroepsonderwijs vonden elkaar aan vier thematafels. Ze deelden hun kennis op het gebied van techno-economische oplossingen voor de omzetting van koolstofdioxide, koolstofsequestratie in landbouwgrond, levering van geo-energie en de plastic samenleving voor hergebruik. Die constructie leverde verrassende ontmoetingen op. Zo vertaalden de docenten van het Clusius en Wellant College de grote thema’s van de ochtend op een heel praktische manier naar het werkgebied van telers. Daarmee werd tevens de potentiële verbinding gelegd tussen enerzijds gedetailleerde gewasinformatie van landbouwers in Noord-Holland en Flevoland (data via mbo Clusius en hbo AERES) en de interpretatie van satellietbeelden via prof. dr. Bas van Wesemael (UCLouvain). Een kans om verder uit te werken.

Discussie aan de klimaattafel

Onder leiding van een tafelvoorzitter en met hulp van een notulist kwamen de deelnemers op gestructureerde wijze tot voorstellen voor verbeteringen van en aanvullingen op het huidige onderwijscurriculum, andere onderzoekstrajecten en nieuwe samenwerkingsverbanden. Atoesa Farokhi, student Future Planet Studies: ‘Ik vond het een erg leerzame dag, het gaf me echt een inkijkje in de onderwijswereld rondom duurzaamheid. Ik kon mij door de kleinschaligheid van de tafels goed uitdrukken en vond het ook erg leuk om mensen uit de verschillende onderwijsinstellingen te ontmoeten.’ Ook medestudent Ilja Kroon is enthousiast. Juist de diverse achtergronden van de deelnemers aan de tafel die over hergebruik van plastic sprak, vond hij verrijkend: ‘We bespraken de economische kant, wat er aan de wetgeving zou moeten veranderen, maar ook de chemische en maatschappelijke kant kwamen aan de orde. De verschillende meningen van verschillende werkvlakken leverde een goede en veelzijdige discussie op.’

Marjolein Brasz M.Sc.  vertelt over de Circulaire Economie.

’s Middags luisterden zo’n 130 bezoekers van overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en NGO’s naar de vier tafelvoorzitters die de conclusies van de besprekingen hadden samengevat. Daarnaast gaven vier topspecialisten lezingen over de materie. Dr. Sigrid Wertheim (lector Voedsel en Gezond Leven AERES Hogeschool), een van de sprekers die middag, spreekt met enthousiasme over het symposium: ‘Ik heb enorm genoten van de dag en ik ben onder de indruk van de kwaliteit van jullie studenten’.

Herman in ’t bakje Geitenkwark

De dag werd afgesloten door het humoristische theatergezelschap Herman in ’t bakje Geitenkwark. Ook in dit optreden was transitie een thema. Al ging het bij deze act over de transitie van het hoofd en inhoud naar gevoel en muzikale en creatieve interactie.

Mede dankzij de ondersteuning van Dr. Erik Cammeraat en Prof. Gert-Jan Gruter (programmering), Laura Wind en Christine Schalkx (organisatie) en natuurlijk dankzij al de sprekers, voorzitters en de notulisten van de ochtendsessies kunnen we terugkijken op een mooie dag. Atoesa: ‘Tijdens het symposium merkte ik dat er echt nieuwe dingen werden verteld aan het publiek, waardoor de dag extra nuttig voelde.’

Amsterdam Green Campus kan nu volop aan de slag met de uitwerking. Dit betekent voorstellen formuleren voor aanpassingen in de curricula van de verschillende opleidingen en nieuwe onderzoekssamenwerking opzetten tussen publieke en private ondernemingen.

Foto’s: Tariq La Brijn