MKB aan de slag met duurzame gewassen

MKB aan de slag met duurzame gewassen

Zonder inzet van gewasbeschermingsmiddelen zouden veel bloemen en planten de consument nooit bereiken. Alle schoonheid was al verloren voordat ze in de winkel terechtkomen, door schade aangericht door diverse Insecten, virussen en schimmels. Maar de roep van zowel de overheid als de consument om producten zonder restanten van chemicaliën wordt steeds groter. Dit stelt telers en veredelaars voor grote uitdagingen. De beste oplossing is dusdanig sterke gewassen ontwikkelen dat pathogenen (organismen die planten ziek maken) er geen vat op hebben of dat milde of biologische middelen voldoende bescherming bieden.

In het samenwerkingsverband van dit Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) gaan vijf sierteeltveredelaars, Hogeschool Inholland, Universiteit van Amsterdam en Amsterdam Green Campus gezamenlijk aan de slag om betrouwbare toetsen te ontwikkelen waardoor ieder bedrijf weet welke variëteiten het beste resistent zijn. Bovendien worden de bedrijven ondersteund bij het ontwikkelen van kennis over de ziekten of plagen waar de plant het meest gevoelig voor is. Met deze kennis kunnen bedrijven gericht eigenschappen inkruisen en weerbare variëteiten ontwikkelen tegen fusarium (een schimmel die in de bodem voorkomt), botrytis (een parasiet die zowel kiemplanten als delen van de plant aantast) en trips (een insect die zelf schade veroorzaakt maar ook virussen kan overbrengen).

Deelnemende bedrijven zijn Evanthia (Monster), De Ruiter Innovations (Amstelveen), De Zonnebloem (De Kwakel), Kolster (Boskoop) en Royal van Zanten (Rijsenhout). Het project start najaar 2018 en loopt door tot in het voorjaar 2021.

Meer weten over het POP-3 project Next Level Sierteeltveredeling? Klik hier.