Psychologie van de koude grond

Psychologie van de koude grond

Al komen ze ogenschijnlijk uit dezelfde koude grond, alle pootaardappelen zijn verschillend. Hoe krijg je als teler nu de allerbeste pootaardappelen van het land? Dat is een vraag waarop een nieuw POP-3-project Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen het antwoord gaat zoeken. Het wordt nog een hele uitdaging om de benodigde camera vison technologie te ontwerpen en in de praktijk te brengen. Tot september 2021 heeft het team de mogelijkheid om de techniek in te zetten en te verfijnen.

Op dit moment kijken telers naar de maximale oogst per hectare land. Dit POP-project ontwikkelt een systeem dat de teler in staat stelt per strekkende meter te onderzoeken welke omstandigheden voor een optimale aardappel zorgen. Dat gaat als volgt. Het project start met een proefopstelling op een aardappelrooimachine voor het meten en presenteren van het oogstresultaat per strekkende meter. Met hulp van computer vision (camera) technieken wordt de oogst in kaart gebracht. Zo geeft de proefopstelling op gps-locatie informatie over de netto-opbrengst, het knolaantal en de maatvoering van pootaardappelen. Aan de hand van die gegevens kan verder onderzocht worden op welke plek en onder welke omstandigheden de aardappelen optimaal kunnen groeien. Deze omstandigheden worden vervolgens zoveel mogelijk nagebootst op de plekken waar de oogst minder goede resultaten opleverde.

Deze werkwijze biedt ongekende mogelijkheden voor teeltoptimalisatie. Meten wordt weten en daarmee anticiperen op de beste productiecondities in de toekomst. De verwachting is dat de pootaardappelteler met hulp van deze precisie techniek de productierisico’s beter kan beheersen. Omdat de teler in staat is om de lokale teelt-voorwaarden te achterhalen, kan hij sturen op een hogere opbrengst, beter bodembeheer en voorkoming van ondoelmatig gebruik van (kunst)mest en bestrijdingsmiddelen.

Het projectteam bestaat uit Erik Pekkeriet, Koen van Boheemen en Toon Tielen (WUR), Corné Kempenaar (AERES), Helen Bergman (UvA), Leendert Koolen (teler, Wieringerwerf), Henk Geerligs (teler, Anna Paulowna), Rian van Dam (GPNHN). Onder leiding van Niek Persoon (AGC) gaat het team de komende drie jaar aan het werk. In die periode houden we je via de AGC-nieuwsbrief en website regelmatig op de hoogte over het project.

flag_yellow_high klein
“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

Meer lezen over het POP-3 project Precisie technologische ontwikkeling in pootaardappelen? Klik hier.