Project koolstof vastlegging in de bodem.

Project koolstof vastlegging in de bodem.

De provincie Noord-Holland en Flevoland hebben gezamenlijk de opdracht verleend om de mogelijkheden van een bestaand rekenmodel voor bodems in het buitenland te verkennen voor Nederlandse bodems in Flevoland en Noord-Holland.

 

De methodiek om, aan de hand van satellietbeelden, koolstofgehaltes in de bodem te bepalen is van belang om een makkelijker en beter inzicht te krijgen in de koolstofgehaltes van percelen. Dit geeft inzicht in hoeverre met satellietbepaling C-vastlegging in de bodem voor een aantal bodemtypes in Flevoland/Noord-Holland kan worden gemeten. Aan de hand van satellietbeelden (Sentinel-2) kan dan worden berekend wat het koolstofgehalte in de bodem is op een relatief fijnmazige schaal (10×10 m).

Belangrijk binnen dit project is ook de bewustwording bij agrarisch ondernemers en studenten mbo, hbo en wo in Noord-Holland en Flevoland over de meerwaarde van koolstofvastlegging in de bodem. Verder zullen we middels een kennisdeel-dag de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio trachten te versterken.

 

Dit project wordt uitgevoerd samen met Clusius College, Aeres Hogeschool, Universiteit van Amsterdam en de Katholieke Universiteit van Louvain.