Proeftuin op het dak in Startup Village

Proeftuin op het dak in Startup Village

Een dak met allerlei soorten plantjes er op. Midden in het dorp van containers. Zeer zorgvuldig uitgekozen en geplaatst. Hier, bij Startup Village in Amsterdam, wordt komende jaren onderzoek gedaan naar de juiste invulling van groene daken.

 

“Vaak wordt er bij het aanleggen van groene daken gebruik gemaakt van plantensoorten die van oorsprong helemaal niet in Nederland voorkomen”, vertelt Claudia Rot, die voor haar afstudeerproject aan de Universiteit van Amsterdam het groene dak van Startup Village ontwierp. “Ik ben gaan kijken welke planten hier van oorsprong in de buurt voorkomen en welke geschikt zouden zijn om op een dak te planten. Want ze kunnen bijvoorbeeld niet heel diep wortelen. Groene daken zijn populair, maar het is belangrijk dat we goed kijken naar wat werkt en wat niet: welke planten houden water vast, welke dieren komen er op af, hoe verspreiden de planten zich, hoeveel onderhoud is er nodig, en ga zo maar door.”
Claudia is benieuwd naar de resultaten van het onderzoek. “Komende jaren gaan andere studenten hier weer verder mee, ik ga nu mijn master doen. Dat is ook wel het mooie van Startup Village, dat het een plek is waar ondernemers een kans krijgen, maar waar ook het onderwijs zo ontzettend nauw bij betrokken is.”

 

Conferentie

Dat laatste beaamt ook gedeputeerde van de provincie Noord-Holland Jaap Bond, die het containerdorp in het kader van de internationale ERIAFF-conferentie bezoekt. Samen met geïnteresseerden uit binnen- en buitenland laat hij zich over het complex rondleiden. “Tijdens de ERIAFF-conferentie 2017 hebben we met ondernemers, onderzoekers en overheden gesproken over urban farming en de noodzaak om de voedselproductie te verhogen voor de groeiende wereldbevolking. We hebben daarnaast bekeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze groeiende steden ook een aangename en groene leefomgeving bieden. Bijvoorbeeld met de aanleg van meer luchtzuiverende planten en bomen op groene daken. Bij Startup Village hebben we daar een mooi voorbeeld van gezien.”

uit: Gedeputeerde Staten Noord-Holland