Presentatie resultaten Next Level Sierteeltveredeling

Presentatie resultaten Next Level Sierteeltveredeling

Ontwikkeling biotoetsen voor weerbare cultivars tegen ziekten en plagen

AALSMEER – Op donderdag 30 september worden de resultaten gepresenteerd van het project Next Level Sierteeltveredeling. Via dit project hebben bedrijven en kennisinstellingen de afgelopen jaren met elkaar samengewerkt aan het ontwikkelen en uitvoeren van biotoetsen, met als doel: meer weerbare planten en minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

De sierteeltsector werkt hard aan het verkleinen van de ecologische footprint. Een belangrijke uitdaging hierbij – naast het reduceren van het gebruik van energie, water en meststoffen – is om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen door middel van het selecteren van meer weerbare planten. Planten die namelijk minder gevoelig zijn voor ziekten en plagen hebben tijdens de teelt ook minder gewasbeschermingsmiddelen nodig dan meer vatbare planten. Eén van de belangrijkste factoren die bijdragen aan het vergroten van de plantweerbaarheid tegen ziekteverwerkers is de ontwikkeling van zogenaamde plant biotoetsen welke essentieel zijn bij het selecteren van weerbaardere cultivars.

Biotoets
Een biotoets is een methode om resistente of beter weerbare variëteiten tegen ziekteverwekkers te selecteren. De planten in dit project zijn o.a. Lisianthus, Hydrangea, Rosaceae, Thunbergia en Chrysanthemum. Met behulp van goede biotoetsen kan het veredelingsproces met jaren worden bespoedigd en deze leveren binnen de sierteeltsector dan ook een belangrijke bijdrage aan het versneld terugdringen van het gebruik aan gewasbeschermingsmiddelen. William Quaedvlieg is hoofd Fytopathologie bij Royal Van Zanten: “Zonder collectief georganiseerd onderzoek naar het opzetten van betrouwbare biotoetsen zal ieder bedrijf constant individueel het wiel opnieuw moeten zien uit te vinden. Het collectief opzetten van gezamenlijke collecties, kennis en biotoets protocollen is daarom een belangrijke stap vooruit binnen het meer toekomstbestendig maken van de versnipperde Nederlandse sierteeltindustrie”.

POP-3
Binnen het project POP-3 Next Level Sierteeltveredeling hebben Royal Van Zanten, Evanthia, Kolster, De Ruiter Innovations, De Zonnebloem, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Amsterdam Green Campus, Vertify, Naktuinbouw, Wageningen University & Research en Greenport Aalsmeer met elkaar samengewerkt aan de ontwikkeling van deze biotoetsen. Quaedvlieg: ”POP-3 heeft er niet alleen voor gezorgd dat we binnen Royal van Zanten onze Fusarium collectie veel beter hebben kunnen karakteriseren maar ook dat we het onderzoek naar echte Trips resistentie in Chrysant naar een hogere versnelling hebben kunnen schakelen”.

Nelleke Kreike, lector van Hogeschool Inholland, onderschrijft dit: “De goede samenwerking tussen de fytopatholoog (of plantenziektedeskundige), de teler (of gewasspecialist zowel professioneel als studenten) en de veredelaar hebben veel bijgedragen aan het slagen van dit project”.

Symposium
Op donderdag 30 september organiseren Greenport Aalsmeer en Amsterdam Green Campus een symposium voor kwekers, veredelaars en kennisinstellingen in de sierteeltsector waarin de resultaten worden gepresenteerd.  Aanmelden kan via deze link.

Niek Persoon, directeur van Amsterdam Green Campus: “Het is belangrijk om te realiseren dat bij de ontwikkeling van de protocollen die we op 30 september gaan presenteren vooral de jarenlange ervaring van de kweker en de veredelaar in combinatie met de specifieke omstandigheden in het bedrijf bepalend zijn bij de succesvolle ontwikkeling van biotoetsen.”

——————————–
Het symposium ‘Next Level Sierteeltveredeling: samenwerken aan weerbare sierteeltgewassen’ vindt plaats op donderdag 30 september van 13.30-17.30 uur. Locatie: regio Aalsmeer.  Neem voor meer informatie over dit persbericht contact op met Niek Persoon via n.l.m.persoon@uva.nl of 06-467 38 330

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

            Europa investeert in zijn platteland”.