POP-3- projecten in cruciale fase van ontwikkeling

POP-3- projecten in cruciale fase van ontwikkeling

De lezer die ons bijhoudt, weet inmiddels dat AGC in drie ‘POP-3’-projecten werkt die nu halverwege de looptijd zijn. Nog gemiddeld 1,5 jaar te gaan en derhalve goed om vast te stellen waar we staan.
In het project ‘Valorisatie van reststromen van groente’ laten we gezonde microorganismen inwerken op combinaties van witte kool, paprika, tomaat en broccoli. Op grond van labresultaten gaan we de komende maanden opschalen van grammen naar 100kg! Wat dit oplevert wordt getest in de voedingssector. Helaas is het nog geheim waar we concreet naar toe werken maar dat we een spannend traject ingaan moge duidelijk zijn. Uiteindelijk willen we nieuwe verdienmodellen ontwikkelen voor de teler om reststromen te gebruiken en daarmee voedselverspilling terug te dringen.
In het project Next Level Sierteeltveredeling zijn de voorbereidingen getroffen om een tweede serie biotoetsen in te zetten. In een biotoets stellen we planten (roos, chrysant etc.) bloot aan ziekteverwerkers en plaaginsecten. Onder de juiste omstandigheden en testcondities kan hier geselecteerd worden voor meer resisitente varianten. En dat helpt bij het terugdringen van het gebruik van middelen. Het eerste jaar heeft laten zien dat de aanpak heeft gewerkt, binnen onze groep met 5 siertelers. Nu in een tweede en laatste serie gaat het om aanscherpen en herhalen! Hoewel elk bedrijf staat voor de eigen biotoetsen leren we van elkaars inzichten om effectiever te worden en dat is goed voor de sector.
Tot slot zitten we nu letterlijk in de oogsttijd van het project ‘precisie technologische ontwikkeling in (poot)aardappelen’. Dat betekent met onze cameraopstelling aan de slag om aardappelopbrengst te koppelen aan de GPS-positie in het veld. Pootaardappelen laten zich niet schoon (zonder kluiten) en uniform uit de kleigrond trekken. We werken toe naar het nauwkeurig bepalen van de opbrengsten om daarmee de beste plaatselijke teeltcondities vast te stellen.
“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.