Plantenteelt studenten Clusius op bezoek bij de UvA

Plantenteelt studenten Clusius op bezoek bij de UvA

Evenals vorig jaar bezochten tweedejaars studenten plantenteelt van het Clusius College de Universiteit van Amsterdam op het Science Park om te ervaren hoe er onderzoek wordt gedaan op de universiteit. De groep was dit keer dubbel zo groot, dus 16 studenten werden rondgeleid door de kassen en verschillende laboratoria, leerden en gingen in gesprek over het ‘Duurzame bloemkool’ project en onderzochten bodemmonsters op pH en wormen.

Een week eerder bezochten de Clusius studenten binnen het programma Biodivers Perspectief (natuurinclusief leren) het bedrijf van bloemkoolteler Pé Slagter waar ze in een praktijkles profielkuilen hebben gegraven en geanalyseerd. Percelen van het bedrijf van Slagter maken ook onderdeel uit van het ‘Duurzame bloemkool’ project dat wordt uitgevoerd door onderzoekers van de UvA, dus een mooie kans om de twee met elkaar te verbinden.

Het was weer een mooie en bijzondere dag waarbij praktijk en wetenschap van elkaar konden leren!

In het project ‘Duurzame bloemkool’ onderzoeken we wat het meerjarige effect van het niet onderwerken van strorijke stalmest op de bodemkwaliteit, nutriëntenemissie en bovengrondse biodiversiteit in de akkerbouw op kleibodem is. In de periode 2020-2023 wordt gemeten aan de fysische, chemische en biologische bodemeigenschappen.