Partner worden van Centrum voor Biotoetsen in de sierteelt

Het Centrum voor Biotoetsen is een samenwerkingsverband op het terrein van toetsontwikkeling en scholing die meerwaarde voor de individuele veredelingsactiviteiten van bedrijven moeten opleveren.

Wilt u samen met ons bouwen, beheren en beschikbaar maken van collecties van pathogenen, plaaginsecten/mijten en referentierassen en ontwikkelen van betrouwbare, snelle biotoetsen voor diverse siergewassen wordt dan partner van het ‘Centrum voor Biotoetsen’.

Als partner van het Centrum voor Biotoetsen heeft u de mogelijkheid om naast kennisopbouw ook uw netwerk van R&D specialisten te versterken. De kennisfase levert projectgroepen op die zich committeren aan het ontwikkelen van specifieke bio-toetsen en/of specifieke gewassen.

Er zal in seizoen 2019-2020 een tweetal expert-dagen (kennisdeeldag) en een projectgroep gerichte subsidieaanvraag worden georganiseerd.

De eerste Kennisdeeldag staat gepland op 29 oktober (10.00-16.00). Deze dag wordt georganiseerd samen met het POP3 project ‘Next Level Sierteelt’. Dit is een project dat een jaar geleden gestart is als pilot voor het landelijke Centrum voor Biotoetsen in de Sierteelt’.

Hiervoor vragen wij u een concreet commitment voor 2 jaar:

  • U onderschrijft de doelstellingen van een pre-competitief “virtueel” centrum voor biotoetsen in de sierteelt: Vergroten van de kennis van weerbaarheid van verschillende siergewassen tegen ziekten en plagen voor bedrijven met verschillende omvang van R&D. Dit om veredeling van meer resistente snijbloemen, sierplanten en bolgewassen mogelijk te maken.
  • Uw organisatie is bereid om kennis en indien nodig materiaal voor het ontwikkelen van biotoetsen te delen. Het Centrum waarborgt vertrouwelijkheid en respecteert eigendomsrechten.
  • Uw organisatie maakt tijd vrij voor scholing van medewerkers