Onderzoek naar de Agrarische sector in Hollands Kroon

Onderzoek naar de Agrarische sector in Hollands Kroon

Amsterdam Green Campus heeft de afgelopen maanden in opdracht van de Gemeente Hollands Kroon en LTO-Noord de toekomstbestendigheid van de agrarische sector onderzocht. De drie hoofdvragen bij deze opdracht zijn: ’Wat heeft de agrarische sector nodig om toekomstbestendig te zijn? Hoeveel ruimte (in ha) is daarvoor nodig?’ en ‘Welke rol speelt de agrarische sector in de maatschappij in Hollands Kroon?’ Voor de beantwoording van bovengenoemde vragen is een aantal interviews met telers en stakeholders uit Hollands Kroon uitgevoerd, een cijfermatige onderbouwing vastgesteld en een enquête uitgezet naar alle agrariërs in Hollands Kroon. Dit onderzoek gaat onder meer in op de vraag hoe de agrarische sector met de Gemeent verweven is. Het beschrijft de belangrijkste uitdagingen om een duurzame sector te worden met aandacht voor de eigenheid van de over het algemeen grootschalige professionele teler in Hollands Kroon. Voor bij wie de nieuwsgierigheid is geprikkeld: Het rapport is door de Gemeente op 10 juli 2020 via hun nieuws site gepubliceerd en tevens beschikbaar in ons archief.