Ondertekening van circular commitment voor valorisatie in de Zaanstreek

Ondertekening van circular commitment voor valorisatie in de Zaanstreek

De reststromen van de voedselverwerkende industrie in de Zaanstreek worden grotendeels verwerkt voor veevoer of verbrand. Voor Noord-Holland en in samenwerking met de Amsterdam Economic Board, Zaanstad en Exter zijn deze stromen in kaart gebracht. Het gaat hier om 15 bedrijven met, naar schatting, 140.000 ton reststromen per jaar. In samenwerking met Ad van Vugt (Exter) werkt AGC aan een plan voor een coöperatieve verwaardingsfabriek voor de valorisatie van deze reststromen. Met de UvA, Inholland en ROC laboratoriumtechniek organiseren we de Research & Development functie. Zo heeft dr. Gertien Smits (UvA-SILS) in februari een projectaanvraag ingediend bij NWO om cacaodoppen te valoriseren. En op 14 februari ondertekenden Ad van Vugt en Niek Persoon onder toeziend oog van Jacqueline Cramer een circular commitment tijdens de AEB Circular Challenge.