NWA-onderzoek: Plastics 2.0 in een circulaire economie

NWA-onderzoek: Plastics 2.0 in een circulaire economie

Prof. dr. Gert-Jan  Gruter (UvA) heeft, mede namens Amsterdam Green Campus, een NWA-aavraag ingediend voor het ontwikkelen en implementeren van alternatieve scenario’s voor toekomstige kunststoffen (Plastics 2.0). Bèta-, gamma- en alfawetenschappers van de UvA, VU, TUD, ECN, AERES, RUL en Inholland  zullen samenwerken met bedrijven om een ​​(nationale) Plastics 2.0 Roadmap te ontwikkelen die de vervuiling met plastic voor eenmalig gebruik moeten voorkomen. De ambitie is om nieuwe verpakkingsoplossingen te introduceren en een nieuwe wijze van verwerken te vinden die zowel op wereldwijd, continentaal als nationaal niveau kan worden toegepast. Deze nieuwe manier van kunststofgebruik kan regionaal worden gebruikt en biedt mogelijkheden voor kleine en grote bedrijven (met name winkels en supermarkten).

Het project heeft een doorlooptijd van vijf jaar en kan alleen uitgevoerd worden in samenwerking met de voedselindustrie en met een cofinanciering van 10%.