Hogeschool Inholland en Wellantcollege verstevigen samenwerking

Hogeschool Inholland en Wellantcollege verstevigen samenwerking

Op 13 januari hebben Hogeschool Inholland en Wellantcollege een intentieverklaring getekend om de reeds bestaande samenwerking te versterken. Met de intensivering van de samenwerking willen de hbo en vmbo-mbo-instelling een betere aansluiting op de vraag van de arbeidsmarkt realiseren en bijdragen aan de beantwoording van actuele vraagstukken uit de beroepspraktijk in het groene kennisdomein.

Door meer gezamenlijke regie op kennisvraagstukken is een betere aansluiting mogelijk bij de groene sector en de verbindingen met andere economische en maatschappelijke sectoren. Dit gebeurt door versterking van de samenwerking met bedrijfsleven, overheden en andere kennisinstellingen in de ‘gouden driehoek’. Wellantcollege en Inholland hebben naar elkaar uitgesproken de bestaande samenwerking, vanuit een preferent partnerschap, te versterken, uit te breiden en bestuurlijk te borgen. Een aantal voorbeelden van de samenwerking is het realiseren van doorlopende leerlijnen vanuit vmbo naar mbo naar hbo, het versterken van de samenwerking in de Foodacademy in regio Amsterdam en ontwikkelen van een vergelijkbare opzet in regio Rotterdam, de samenwerking in de Groene Hartacademie intensiveren en een verdergaande samenwerking tussen de opleidingen Landscape and Environment Management en Urban Green Development.

Randstedelijke vraagstukken samen aanpakken
De groene sector is van groot belang voor de Nederlandse economie. Het overgrote deel van deze bedrijvigheid vindt plaats in het Randstedelijke gebied, het gebied waar ook voedselvraagstukken , de gezondheid in en de kwaliteit van de leefomgeving in het stedelijk gebied aandacht vragen. Inholland en Wellantcollege willen vanuit onderwijs en onderzoek een bijdrage leveren aan deze Randstedelijke vraagstukken.