Nieuwe samenwerking: Knowledge Mile Park

Nieuwe samenwerking: Knowledge Mile Park

Sinds dinsdag 10 sept is Amsterdam Green Campus partner van Knowledge Mile Park. Knowledge Mile Park is een initiatief van burgers, bedrijven, onderwijs en gemeente Amsterdam om de stad van de IJtunnel tot en met het Amstelplein te vergroenen. Het vergroenen van de stad is een ontwikkeling die gepaard gaat met kennisvragen en praktische uitdagingen. Roos van Maanen neemt drie jaar de verantwoordelijkheid voor het vertalen van nieuwe kennisvragen naar studentenprojecten (mbo-hbo-wo) als onderdeel van de werkgroep Leren & Innoveren. Niek Persoon neemt zitting in de stuurgroep.