Next Level Sierteeltveredeling: onderzoek Fusarium

Next Level Sierteeltveredeling: onderzoek Fusarium

Met financiële steun van Stimuflori  is onder leiding van prof. dr. Martijn Rep een onderzoeksvoorstel ingediend voor aanpak van fusarium (ook wel bolrot of zuur) in tulp. Wereldwijd domineren Nederlandse bedrijven de veredeling, teelt en handel in tulp. Ruim 80% van de productie vindt in Nederland plaats en men verwacht dat alleen tot 2023 de vraag naar snijtulpen kan groeien naar 1 miljard stelen. Echter, de tulp wordt net als andere gewassen bedreigd door ziekten en plagen en fusarium behoort tot één van de meest schadelijke. Met financiële steun van Stimuflori is onder leiding van Martijn Rep een onderzoeksvoorstel ingediend bij de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. De groep van Martijn Rep is gespecialiseerd in moleculair genetisch onderzoek naar fusarium en wordt wereldwijd erkend als leidend. Uiteindelijk leidt het onderzoek  tot een moleculaire detectiemethode waardoor de bedrijven in vroegstadium aan kunnen tonen of bollen al dan niet besmet zijn. Het is de bedoeling dat op relatief korte termijn de deelnemende bedrijven uitzicht hebben om met hun meest resistente rassen tegen fusarium aan de slag te gaan.

Dit project van AGC is in lijn met de ambitie van Next Level Sierteeltveredeling om de sierteeltsector te verduurzamen en daarmee een gezonde en vitale toekomst te bieden.

Meer weten over het POP-3 project Next Level Sierteeltveredeling? Klik hier.