Mbo Challenge Voedselverspilling

Mbo Challenge Voedselverspilling

Voedselverspilling gaat veel verder dan de restjes die thuis in de afvalbak verdwijnen. In de hele keten wordt veel voedsel weggegooid. Heel veel. Wereldwijd gaat het om 1,3 miljard ton per jaar. Dat is een derde deel van al het geproduceerde voedsel. Absurd toch?!

Daar moet iets aan gebeuren, vinden ook ‘MBO voor morgen’ en ‘Transitiecoalitie Voedsel’. Zij starten daarom in het najaar van 2019 een voedselverspillings-challenge voor mbo-studenten.

Samen met bedrijfsleven

Alle mbo-opleidingen in Nederland die iets met voedsel te maken hebben, kunnen deelnemen aan de challenge. Van Tuinbouw en Food tot Horeca en Logistiek. De studenten gaan op een ondernemende manier aan de slag met bestaande voedselverspillingsvraagstukken vanuit de maatschappij en het bedrijfsleven. De challenge staat niet op zichzelf. Ook topsectoren werken eraan mee, waardoor de studenten direct in contact kunnen komen met medewerkers uit die sectoren.
De studenten worden uitgedaagd om buiten de gebaande paden op zoek te gaan naar oplossingen en ideeën. Die mogen ze vervolgens pitchen in een video en met een korte notitie sturen aan Groen Kennisnet. Daarna beoordeelt een jury de ideeën en wordt de beste inzending wordt onderscheiden met een prijs.

Actualiseren onderwijs

Het achterliggende doel van de challenge is om bewustwording te creëren bij studenten, ze te laten werken in multidisciplinaire teams, ze te laten werken met de 21e-eeuwse vaardigheden en docenten kennis te laten maken met het onderwerp en nieuwe onderwijstechnieken.
Ook geeft de challenge gehoor aan een groep docenten die zoekt naar manieren om de voedseltransitie een plek te geven in het onderwijs. Zowel op inhoud (verspillingsdossier op GroenKennisNet), methodiek (ontwerpend leren via DOON) en qua netwerk (Leren voor Morgen, Transitiecoalitie Voedsel) komt dit project daaraan tegemoet.
Docenten kunnen de challenge inzetten tijdens het regioleren, stages, burgerschap of als onderdeel van de bestaande lesmodules. Naast de bestaande en actuele literatuur (te vinden op Groen Kennisnet), wordt een zestal lessen ontwikkeld voor het mbo (niveau 3 en 4).

Samenwerking van onderzoek, onderwijs, overheid en ondernemers

De aanpak van de challenge is één van de pijlers van de beroepsonderwijs-strategie van de Transitiecoalitie Voedsel, waarin multidisciplinaire samenwerking van onderzoek, onderwijs, overheid en ondernemers centraal staat en mbo-studenten in contact gebracht worden met voedseltransitievraagstukken.
De mbo challenge voedselverspilling wordt mogelijk gemaakt door: MBO voor morgen, Transitie Coalitie Voedsel, Wij zijn Katapult, Groen Kennis Net, Clusius College, DOON, De Verspillingsfabriek, Jong Leren Eten, Provincie NH, Voedingscentrum, Rabo bank.

Klik hier voor meer informatie