Kennismaken met aardbeien

Kennismaken met aardbeien

Op 11 april brachten 36 buitenlandse ambassadeurs in Nederland een bezoek aan Science Park Amsterdam en Amsterdam Green Campus. De ambassadeurs werden hiervoor uitgenodigd door de projectorganisatie van het Nederlands voorzitterschap van Europese Unie.

Kracht van Amsterdam Green Campus

Michel Haring informeerde de delegatie over Amsterdam Green Campus, waarbij hij de nadruk legde op de lijn onderwijs-onderzoek-ondernemerschap. Door kennis over te dragen op jongeren wordt de samenleving in staat gesteld om de huidige en de toekomstige uitdagingen aan te gaan. Haring: ‘De kracht van Amsterdam Green Campus is de samenwerking van het wetenschappelijk onderwijs met het middelbare en hoger beroepsonderwijs, waardoor de nieuwe kennis sneller beschikbaar komt voor alle niveaus.  Gekozen is om deze aanpak als eerste uit te werken voor Green Genetics, Green Chemistry en Green Environment.’

Samenwerking met bedrijfsleven

Om de samenwerking met het bedrijfsleven te benadrukken introduceerde Michel Haring  dr. ir Niels Louwaars, directeur van Plantum. Plantum is de belangenvereniging van Nederlandse plantenveredelaars. 350 bedrijven met een jaarlijkse omzet van €2,5 miljard zorgen ervoor dat ons land de grootste exporteur van groentenzaden ter wereld is. Het ontwikkelen van nieuwe rassen is een continue proces. Vanzelfsprekend om variëteiten te ontwikkelen die beter bestand zijn tegen plantenziekten en veranderende klimaatomstandigheden, maar ook om tegemoet te komen aan de eisen die consumenten stellen aan de schoongemaakte groenten in het koelvak. En om de transitie naar een duurzame en koolstofarme economie mogelijk te maken. De Nederlandse veredelingssector kan dat niet alleen en heeft daar wetenschappelijke input voor nodig , zoals van de onderzoeksgroep van Michel Haring. Aan de ambassadeurs geeft de heer Lauwaars de noodzaak mee van eenduidige maar vooral goede im- en exportregels, zeker als het gaat om fytosanitaire zaken om de verspreiding van plantenziekten te voorkomen. Tot slot worden de ambassadeurs uitgenodigd om deel te nemen aan een smaaktest  van twee aardbeirassen georganiseerd door de heer Gé Bentvelsen van het Andijkse ABZ Seeds.

Meer informatie over het bezoek van de delegatie op de website van Amsterdam Science Park (in Engels)