Interdisciplinaire UvA brede kijk op agrarische sector

Interdisciplinaire UvA brede kijk op agrarische sector

Dit naar aanleiding van een rapport van de Amsterdam Green Campus.  In opdracht van de gemeente Hollands Kroon verwerkte zij antwoorden van 200 geënquêteerde agrarisch ondernemers uit Hollands Kroon en 9 diepte-interviews van stakeholders.

Titel:

Hoe interessant zou het zijn om een historisch, ecologisch, politiek én economisch perspectief te schetsen over de kwestie ‘duurzame landbouw’.

Soort bijeenkomst:

Een interdisciplinaire insteek gebaseerd op onderzoek naar de transitie in duurzame landbouw  bespreken

Inhoud: 

Peter van Dam en Esther Peeren zullen 27 november in de ochtend hun ideeën over o.a. onderstaande vragen delen:

– Hoe zwaar wegen verschillende dimensies van duurzaamheid (economisch, ecologisch, sociaal)?

– Op welke punten botsen eigen opvattingen over duurzaamheid met die van andere actoren? Wat zijn de voornaamste knelpunten?

– Op welke schaal is duurzaamheid in het gedrang? Bv. vooral mondiaal (voedselvoorziening, klimaat), Europees (natuurgebieden), lokaal (landschap, bodem, water)? Liggen de geconstateerde problemen in elkaars verlengde?

– Welke vormen van samenwerking achten betrokkenen belangrijk om duurzaamheid te bevorderen? Experts, gemeente, coöperatie, lokale gemeenschap

Datum:

27 nov 2020

Tijdstip:

10-13 uur

Locatie:

Oude Turfmarkt 147, Amsterdam

Doelgroep: 

Wetenschappers UvA