Honden de nieuwe ZZP’ers in de tuinbouw?

Honden de nieuwe ZZP’ers in de tuinbouw?

Door vier studenten van de Hogeschool Inholland wordt een businessplan geschreven om de haalbaarheid van het keuren met detectiehonden te onderzoeken. Wordt onze viervoetige behaarde vriend in de toekomst de collega van keurmeesters?

In augustus 2015 heeft Samantha Dooijenburgh haar onderzoek naar het inzetten van detectiehonden bij gezondheidsinspecties van vaste planten en bloembollen succesvol afgerond. Door middel van dit onderzoek, in opdracht van Naktuinbouw, is de conclusie getrokken dat het theoretisch mogelijk is voor detectiehonden om ziekten en plagen te herkennen bij plantaardig materiaal. Daarnaast is Haye van Leeuwen momenteel bezig met een aansluitend onderzoek. Als vervolg op de onderzoeken van Samantha Dooijenburgh en Haye van Leeuwen zijn vier studenten van de opleidingen Dier- en Veehouderij en Tuinbouw en Agribusiness aan de Hogeschool Inholland, in september 2015 begonnen aan het schrijven van een businessplan.

Het doel van deze opdracht is het creëren van een efficiëntere en rendabele manier van keuren in vergelijking met de huidige situatie. Hierbij is het vooral gewenst om ziekten en plagen in een eerder stadium op te kunnen sporen dan momenteel mogelijk is tijdens de keuringen. De hond zal dienen als hulpmiddel, maar niet als vervanging van de keurmeester. Tijdige opsporing is van groot belang omdat wereldwijd 20 % van de oogsten verloren gaan aan plantenziekten. Dit vertegenwoordigt een economische schade van bijna ‚ €200 miljard.

Gedurende het onderzoek is er gesproken met verschillende keuringsinstanties en honden experts. Tijdens deze gesprekken is gebleken dat een hond op ZZP basis is in te zetten naast een keurmeester. Wel moeten er eerst voldoende proeven gedaan worden in de praktijk. De hond detecteert inmiddels ziekenhuisbacteriën, tocht bij koeien, kanker bij mensen, Aziatische boktorren, wingerdwitluis, bed wantsen en Xanthomonas in citrussen. Dus is het goed mogelijk dat een keurmeester op korte termijn vergezeld wordt door een detectiehond.

Weerbaar telen is een door gebruik te maken van de kracht van de natuur. De tuinbouwsector is op zoek naar nieuwe strategieën voor gewasbescherming. Ook de speurhonden kunnen een bijdrage leveren en misschien zelfs wereldwijd de bestrijding van plantenziekten op een hoger niveau te brengen.