Het kan sneller!

Het kan sneller!

Roos in Greenity

Het kan sneller (die transitie)! Roos vertelt in Greenity#146 over onze visie op samenwerking voor een duurzame toekomst, de missie van AGC en hoe we daar naar toewerken. Verduurzaming gaat niet vanzelf. Maar elke dag proberen wij weer een stapje in de goede richting te zetten. Wij zijn daarom erg blij dat ons verhaal af en toe in het zonnetje wordt gezet!