Grote opkomst bij live symposium Next Level Sierteeltveredeling

Grote opkomst bij live symposium Next Level Sierteeltveredeling

De Arendshoeve in Aalsmeer was op donderdag 30 september het toneel van het symposium Next Level Sierteelt. De ruim 100 aanwezigen, waaronder veel veredelaars, waren naar Aalsmeer gekomen om zich bij te laten praten over biotoetsen en plantweerbaarheid. Tijdens dit symposium, dat de greenport samen met Amsterdam Green Campus organiseerde, zijn de resultaten gepresenteerd van het POP-3 project Next Level Sierteelt.

Plantweerbaarheid
De sierteeltsector werkt hard aan het verkleinen van zijn ecologische footprint. Een belangrijke uitdaging is hierbij – naast het reduceren van het gebruik van energie, water en meststoffen – om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen door het selecteren van meer weerbare planten. Dit kan door de ontwikkeling van biotoetsen: een methode om resistente of beter weerbare variëteiten tegen ziekteverwekkers te selecteren.

Next Level Sierteelt
De afgelopen jaren hebben bedrijven en kennisinstellingen via het project Next Level Sierteelt samengewerkt aan het ontwikkelen en uitvoeren van deze biotoetsen met als inzet: meer weerbare planten en minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Tijdens het symposium zijn de resultaten gepresenteerd door een aantal vertegenwoordigers vanuit het project.

Resultaten
William Quaedvlieg, hoofd Fytopathologie bij Royal Van Zanten, ging in op de resultaten bij de deelnemende bedrijven. “Alle deelnemers aan dit project hebben veel kennis en ervaring opgedaan over biotoetsen. Je kunt als bedrijf, groot of klein, echt profiteren door met elkaar samen te werken en kennis te delen. Bij Royal Van Zanten waren we al volop bezig met biotoetsen. Voor kleine bedrijven die aan het begin staan van de ontwikkeling van biotoetsen, kan de drempel hoog zijn. Het klinkt heel ingewikkeld om een biotoets te ontwikkelen. Maar juist door het samen te doen, valt het heel erg mee. Alle deelnemende bedrijven hebben hun initiële doelen verwezenlijkt en minimaal één, soms zelfs twee werkende biotoetsen aan dit project overgehouden.”

Mara de Sain, onderzoeker bij zowel Universiteit van Amsterdam als  Wageningen University & Research praatte de zaal bij over het  Centrum voor Biotoetsen, dat naar aanleiding van dit project is opgezet om het onderzoek verder voort te zetten. Lector Nelleke Kreike van Hogeschool Inholland Amsterdam vertelde over de rol van studenten bij de ontwikkeling van biotoetsen. Qualitymanager Chiel van der Kooy van Greenyard Flowers schetste het bredere plaatje en liet de zaal zien waarom het als groene sector belangrijk is om samen te werken, zoals in dit POP-3 project.

Sierteelt
Aansluitend gingen gedeputeerden Ilse Zaal (provincie Noord-Holland) en Meindert Stolk (provincie Zuid-Holland) met de sprekers in gesprek over het project en de sierteeltsector in de regio. Zaal: “Er is een belangrijke toekomst voor deze sector, maar er is een verduurzamingsslag nodig. Ondernemers zijn hier al heel hard mee bezig. Dat zie je ook in dit project waarin het draait om selectie van meer weerbare planten zodat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan verminderen. Er zijn grote uitdagingen, ook op gebied van warmtegebruik, CO2 en ruimte en daar moet je met elkaar werken aan een oplossing. Ook in dit POP 3-project voor biotoetsen komt de samenwerking van ondernemers en onderwijs kijken, die binnen dit project ook zo belangrijk is.” Stolk vult aan: “Er is toekomst, maar wel op een andere manier dan nu. Ontwikkelingen als schaalvergroting en ketenintegratie zetten door en vereisen nieuwe vormen van samenwerking.”

Centrum voor Biotoetsen
Gedeputeerden Zaal en Stolk namen tijdens het symposium de eerste projectrapportage in ontvangst uit handen van dagvoorzitter Michel Haring, hoogleraar Plantenfysiologie aan de UvA. In deze rapportage, die voor iedereen beschikbaar is, zijn simpele instructies en een algemene handleiding opgenomen over het opzetten en uitvoeren van biotoetsen voor Botrytis, Fusarium en Trips. Het project zal voortgezet geworden in het Centrum voor Biotoetsen. Gedeputeerde Zaal: ”Het is goed dat dit POP 3-project een vervolg krijgt in het nieuwe centrum. Er ligt een mooie rol voor de greenports om een rol te pakken in de kennisdeling.”

Haring riep de aanwezige bedrijven op om ook deel te nemen aan dit nieuwe centrum. “Ga niet allemaal zelf het wiel uitvinden als het gaat om biotoetsen. Bundel de bestaande kennis en doe het samen. Wil je als bedrijf meedoen, meld je dan nu aan!”

Meedoen?
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Roos van Maanen van Amsterdam Green Campus.

 

Lees meer over dit project op de projectpagina Next Level Sierteeltveredeling. Hier zijn ook de presentaties van het symposium te vinden.

Binnen het POP-3 project Next Level Sierteeltveredeling hebben Royal Van Zanten, Evanthia, Kolster, De Ruiter Innovations, De Zonnebloem, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Amsterdam Green Campus, Vertify, Naktuinbouw, Wageningen University & Research en Greenport Aalsmeer met elkaar samengewerkt aan de ontwikkeling van deze biotoetsen.