Groen onderwijscentrum brengt ondernemersvragen naar de juiste plek

Groen onderwijscentrum brengt ondernemersvragen naar de juiste plek

Het Groen onderwijscentrum is een samenwerking van Wellantcollege met Inholland, Amsterdam Economic Board en meerdere Greenports. Het centrum zet zich in voor de instroom van meer en beter opgeleide medewerkers in de sierteeltsector. Dat gaat bijvoorbeeld over de teelt van bomen, heesters en bloemen. Het bedrijfsleven is zich bewust dat een dergelijke missie alleen volbracht kan worden wanneer we daar met elkaar langdurig in optrekken. De activiteiten liggen op het vlak van imagoverbetering én onderwijsinnovatie op vorm en inhoud. Groen onderwijscentrum werkt samen met AGC om vragen via de kenniswerkplaats Agro-Plant vanuit de regio Aalsmeer op het juiste kennisniveau te kunnen adresseren. Zo wordt er gezamenlijk voor gezorgd dat de vragen van de ondernemer op de juiste plek terecht komen.