Geslaagde Meet-Up met Amsterdam Green Campus en alle leden

Geslaagde Meet-Up met Amsterdam Green Campus en alle leden

Op dinsdagmiddag 5 april 2022 vond de ‘Meet-Up Amsterdam Green Campus’ plaats. Amsterdam Green Campus bestaat inmiddels 6 jaar en in 6 jaar veranderde er een hoop binnen onze partnerinstellingen. Fusies, nieuwe collega’s, nieuwe studieprogramma’s en de opzet van praktoraten en meer. Tijd om onze partners uit te nodigen om ons en elkaar (beter) te leren kennen en nieuwe ambities vast te stellen.

In Café Restaurant De Polder op het Science Park in Amsterdam kwamen collega’s van Yuverta, Clusius College, Hogeschool Inholland, Aeres Hogeschool en de Universiteit van Amsterdam samen. Na een eerste ontmoeting tijdens de lunch namen het AGC-team, Niek, Roos, Lisa en Dylan het woord om duidelijk uit te leggen wat AGC is en doet: een project- en netwerkorganisatie waarin mbo, hbo, wo én ondernemers én overheid samenwerken aan een duurzamere toekomst binnen de thema’s Green Chemistry, Green Food, Green Genetics, Green Environment en Water. Daarnaast wordt het Sustaina Student Lab steeds verder opgebouwd, waarin studenten van mbo, hbo en wo van allerlei disciplines samenwerken aan duurzaamheidsvraagstukken in opdracht van bedrijven en overheidsinstellingen. Verder organiseert AGC jaarlijks meerdere evenementen: symposia, workshops en excursies, waarin co-creatie vaak terugkomt, want duurzaamheidsvraagstukken los je niet alleen op!

Daarna was het tijd om ‘even los te komen’ en elkaar beter te leren kennen. Aan de hand van enkele vragen werden alle deelnemers in beweging gebracht om groepen te vormen op bijvoorbeeld onderwijsinstelling en functie. Vervolgens splitste de groep zich op in drie kleinere groepen en stelden de deelnemers zich dieper aan elkaar voor middels een meegebracht voorwerp: waar sta jij voor?

Na de goede kennismaking en het losgooien van de lichamen was het tijd om ambities met elkaar te delen en af te stemmen middels ‘het taartspel’. Iedere deelnemers werd gevraagd om drie ambities te verwoorden op drie taartpunten. Vervolgens konden de ambities gedeeld worden om per groep de ambities te clusteren in een taart. Waar komen ambities samen op één thema, hoe vullen deze elkaar aan en hoe kunnen deze ambities vervolgens samen gerealiseerd worden?

Wat bovenal resoneerde is de verdere verbinding van mbo-hbo-wo. Dit kan prima op thematisch vlak samenkomen op docentniveau en in valorisatieprojecten. Daarbij onderkennen de deelnemers met elkaar de behoefte om nieuwe ondernemende skills op student en docent niveau te ontwikkelen om vragen van buiten naar binnen te beantwoorden. Concreet willen we vanuit AGC a.d.h.v. een centraal thema gaan inzetten op een event dat vakdocenten mbo-hbo-wo samenbrengt als onderdeel van LLO. Kortom dat vraagt om een keuze binnen de thema taarten en binnen samenhangende vakdisciplines mbo-hbo-wo op docentniveau.  Binnen de voorgestelde thema’s biedt ‘Duurzame leefstijl en korte ketens’ de mogelijkheid om gericht docenten mbo-hbo-wo bijeen te brengen. AGC zoekt een team van betrokkenen die dit gezamenlijk met ons gaat uitwerken. Interesse? Neem contact op met Roos van Maanen (r.vanmaanen@uva.nl).

Kortom, wij kijken terug op een geslaagde meet-up! Een visuele samenvatting (gemaakt door Michelle Reijngoud van Verregezichten) van de middag is hier te downloaden.